numer 008
październik 2021
2

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

W czerwcu i wrześniu Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska łącznie X nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych.


Dr n. med. Marzena Bucholc

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Przedmioty, których uczę:
  • Neonatologia i opieka neonatologiczna,
  • Ginekologia i opieka ginekologiczna,
  • Położnictwo i opieka położnicza,
  • Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo Położniczo-Ginekologiczne.

Dlaczego dydaktyka - co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Nauczanie studentów daje mi poczucie wykonywania pracy pomocnej dla innych, przygotowania do zawodu z misją społeczną. Przekazywanie wieczy młodym ludziom i zachęcanie ich do nabywania umiejętności praktycznych motywuje mnie do osobistego wysiłku i rozwoju.

Studentów lubię za...
Codzienną radość życia, chęć poznawania świata, dociekliwość, ale również za nieprzewidywalność i brak nudy.
Profesor Bucholc, Profesor Wielosz
Dr hab. n. med. Ewa Wielosz
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Przedmioty, których uczę:
Przedmiotem, którego uczę, jest reumatologia. Uważam, że jest to bardzo ważna dziedzina wiedzy medycznej w kształceniu młodego lekarza. Prowadzę również zajęcia w ramach chorób wewnętrznych.

Dlaczego dydaktyka - co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Uważam, iż pasjonujące w dydaktyce jest obserwowanie postępu studentów w nabywaniu wiedzy i próbie jej łączenia z praktyką. Ponadto, sprawia mi wielką przyjemność przekazywanie wiedzy studentom, wprowadzanie nowych metod nauczania oraz aktywizacja studentów do samokształcenia.

Studentów lubię za...
Zaangażowanie, chęć pogłębiania swojej wiedzy, aktywność naukową oraz miłą współpracę.
Profesor Katarzyna Romanek-Piva
Dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva
II Katedra i Klinika Ginekologii

Przedmioty, których uczę:
Ginekologia i położnictwo.

Dlaczego dydaktyka - co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Proces nauczania nowych pokoleń lekarzy wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji i to nie tylko związanych z pracą kliniczną, a przede wszystkim nowymi metodami dydaktycznymi. Cieszy mnie, kiedy dzięki wdrożonym nowym metodom dydaktycznym mogę obserwować rozwój studentów poprzez nabywanie nowych umiejętności. Kształcenie przyszłych lekarzy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem daje mi wiele satysfakcji i radości.

Studentów lubię za...
Kreatywność, błyskotliwość i świeże spojrzenie na wiele aspektów naszej pracy klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Ponadto w grupie dydaktyków znalazło się sześciu innych profesorów: dr n. med. Ewa Woźniakowska, dr hab. n. med. Anna Semczuk-Sikora, dr n. med. Dorota Robak-Chołubek, dr n. med. Robert Łuczyk, dr n. med. Marta Łuczyk oraz  dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz.
Zdjęcie nr 1: dr n. med Marzena Bucholc, dr hab. n. med. Ewa Wielosz
Zdjęcie nr 2: dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie