numer 008
październik 2021
2

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

1 października 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się na Hali Widowiskowo-Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W trakcie wydarzenia Minister Edukacji i Nauki wręczył Rektorowi prof. Wojciechowi Załuska czek na kwotę 1 351 296 zł na utrzymanie stanowiska badawczego do hodowli i badań z wykorzystaniem larw i ryb Danio pręgowany.

Władze rektorskie podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Następnie minister Andrzej Dera odczytał skierowany do społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie list okolicznościowy od prezydenta Andrzeja Dudy. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, zaapelował do uczestników inauguracji o wzięcie udziału w akcji szczepień podkreślając, iż kolejna, czwarta już fala pandemii, jest w fazie rozwoju i powinna zostać potraktowana jako wyzwanie.

Aby powitać nowych studentów na uczelni, w trakcie immatrykulacji Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamil Torres wręczył przedstawicielom studentów symboliczne indeksy. Złożyli oni także uroczyste ślubowanie. W imieniu studentów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Studentów Daria Żuraw, Przewodniczący Samorządu Doktorantów Adrian Bartoszek oraz Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Anglojęzycznych Student's Board Meghna Raj. 

Doszło również do oficjalnego otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej poprzez przecięcie wstęgi przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych gości - włodarzy miasta i województwa lubelskiego oraz ministrów. Ponadto nastąpiło także uhonorowanie Medalami Okolicznościowymi "Amicus Almae Matris" Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego, Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prof. dr hab. Ryszarda Gellerta oraz Prezesa Lin's International Group, Jimmy'ego Lin.

Inauguracyjny wykład "Od podwójnej helisy DNA po kompleksy białek z cząsteczkami leków - postępy biologii strukturalnej" poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, kierownik Zakładu Bioinformacji. Przedstawił w nim między innymi wpływ cząsteczek substancji uzależniających na zawarte w DNA białka.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022
Opracowanie i zdjęcia: Aleksandra Kaźmierczak
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie