numer 010
grudzień 2021
26

Jak przyjść do Biblioteki nie przychodząc do Biblioteki?

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oferuje szereg ułatwień dla osób chcących skorzystać z zasobów online. Cześć z proponowanych rozwiązań była już oczywiście dostępna  przed 2020 r., jednak ich znaczenie i użyteczność dla Czytelników wzrosły w sposób szczególny w czasie pandemii. Wobec tego – z jakiej oferty Biblioteki UML można skorzystać bez konieczności przyjścia na ul. Szkolną 18? 

Zasoby cyfrowe

Warunkiem korzystania z wszystkich zasobów cyfrowych bez ograniczeń jest konfiguracja przeglądarki wg instrukcji, znajdującej się na stronie Biblioteki. Po prawidłowej konfiguracji wszystkie zasoby cyfrowe stają się dostępne dla studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni. Są to między innymi zasoby tytułów e-czasopism i e-książek, w tym bogatego zasobu podręczników cyfrowych – dostęp jest możliwy poprzez komputerowy katalog biblioteczny OPACmultiwyszukiwarkę dostępną na stronie Biblioteki Głównej UM w Lublinie lub za pośrednictwem Listy e-źródeł

Szczególnie godne polecenia dla studentów są tu zasoby dwóch baz zawierających e-podręczniki: ibuk Libra i Elibrary. W ibuk Libra dostępny zasób obejmuje ponad 2 tysiące pozycji, w tym wiele podręczników w języku polskim polecanych studentom w sylabusach. Z kolei w zasobach Elibrary mamy m.in. takie poszukiwane pozycje, jak:

Zachęcamy także do korzystania z naukowych baz danych, których pełna lista znajduje się na stronie: http://www.biblioteka.host.umlub.pl/zasoby/bazy-danych/. Część ze źródeł są to bazy komercyjne, dostępne tylko dla użytkowników uprawnionych, cześć to bazy danych w wolnym dostępie, niemniej  o wysokiej jakości naukowej i/lub dydaktycznej. Poniżej lista baz naukowych, które mogą być polecane studentom różnych kierunków: Academic Search Ultimate; Access Medicine; Acland's Video Atlas of Human Anatomy; Bates’ Visual Guide to Physical Examination (filmy video, które pomagają w nauce przeprowadzania prawidłowego badania fizykalnego i gromadzenia informacji medycznej; pomoc w przygotowaniu do egzaminów OSCE); ClinicalKey; Dentistry & Oral Sciences Source (polecana m.in. studentom kierunków: Lekarsko-dentystycznego, Technik dentystycznych i Higieny stomatologicznej); Health Source - Consumer Edition (baza, która może zainteresować studentów Zdrowia publicznego); Health Source: Nursing/Academic Edition; CINAHL (uwaga: należy wybrać ikonkę “EBSCO host” – CINAHL to baza ze wskazaniem na potrzeby studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa); Nursing Assessment in Video (baza zawierająca filmy szkoleniowe z dziedziny pielęgniarstwa); Polska Bibliografia Lekarska (baza bibliograficzna wspierająca proces zbierania bibliografii, przydatna również studentom w procesie przygotowania prac licencjackich czy magisterskich); PubMed (najważniejsza baza medyczna, w wolnym dostępie); Reaxys (baza szczególnie przydatna dla kierunków: Analityka medyczna i Farmacja); Rehabilitation Therapy in Video (zawiera filmy szkoleniowe z rehabilitacji, które mogą wspierać proces dydaktyczny na kierunku Fizjoterapia); ScienceDirect; Chemical Abstracts/SciFinder; Scopus; Umiejętności Pielęgniarskie (baza zawierająca filmy przeznaczone szczególnie dla studentów Pielęgniarstwa); UpToDate; Web of Science

Są to bazy stanowiące olbrzymie źródło obiektywnej i wiarygodnej oraz recenzowanej wiedzy naukowej, dydaktycznej i inspiracji dla własnych badań. 

Nie można w tym kontekście pominąć zasobów zgromadzonych w Polskiej Platformie Medycznej UM w Lublinie (PPM UML), o czym więcej można przeczytać w artykule Renaty Birskiej pt. Polska Platforma Medyczna, otwartość i promocja osiągnięć naukowych.


Zdalne usługi

Aby zapisać się do Biblioteki i wypożyczać książki, pracownicy lub studenci Uczelni mogą skorzystać z opcji „Rejestracja nowych czytelników”, dostępnej w prawym górnym rogu na stronie katalogu bibliotecznego:
okienko rejestracji nowych czytelników
Jest to działanie jednorazowe. Po potwierdzeniu danych, każdy Czytelnik może samodzielnie zamówić książkę, przedłużyć termin jej wypożyczenia lub zarezerwować pozycje wypożyczone przez kogoś innego. Odbiór zamówionych pozycji musi się odbyć tradycyjnie – w tym celu należy udać się do Biblioteki, na ul. Szkolną 18, do Wypożyczalni.

W przypadku, gdy w zbiorach Biblioteki nie ma dostępu do potrzebnego artykułu lub książki, można skorzystać z pomocy wypożyczalni międzybibliotecznej, usługi świadczonej przez Dział Cyfrowego Udostępnienia Zbiorów. Aby skorzystać z tej usługi należy przesłać maila na adres: wm@bg.umlub.pl, zgodnie z informacjami w powyższym linku. Usługa ta jest bezpłatna dla pracowników naszego Uniwersytetu, doktorantów odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz członków studenckich kół naukowych UML. W przypadku innych osób usługa jest płatna zgodnie z cennikiem. Większość pozyskiwanych tą drogą publikacji jest przesyłana w wersji cyfrowej i w takiej jest udostępniania osobom zainteresowanym. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pozycje będą miały formę cyfrową i wtedy zapraszamy do tradycyjnej wizyty w Bibliotece.  

W związku z pandemią COVID uruchomiliśmy usługę skierowaną wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników naszego Uniwersytetu. Jeśli osoba jest zainteresowana skanem artykułu lub  fragmentu książki – po przesłaniu zamówienia w formie maila z adresu w domenie umlub.pl na adres udostepnianie@bg.umlub.pl, można otrzymać bezpłatnie potrzebny fragment. Usługa ta jest realizowana z poszanowaniem zapisów ustawy o prawie autorskim, więc nie ma możliwości skanowania np. całych książek. Czytelnicy są zobowiązani do korzystania z tych materiałów wyłącznie na własny użytek. 

Biblioteka jest również jednostką prowadzącą zajęcia dydaktyczne dla studentów (w roku akademickim 2021/22 wyłącznie on-line) oraz warsztaty i szkolenia na życzenie. Pełna lista oferowanych szkoleń znajduje się na stronie Biblioteki w zakładce Szkolenia i zajęcia dydaktyczne oraz w zakładce Kursy realizowane przez Bibliotekę UM w Lublinie na stronie URSA UML.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki Głównej UM w Lublinie w każdy sposób: wirtualnie i osobiście. Jesteśmy obecni także na FB i na Instagramie.
  1. Polska Platforma Medyczna, otwartość i promocja osiągnięć naukowych. [AUT.] RENATA BIRSKA. Inf. Uniw. Blask [online] 2021 [b. pag.], bibliogr, [przeglądany 5 maja 2021]. Dostępny w: https://blask.umlub.pl/article2.php?issue_nr=004&art_id=103.

 

Tekst: Anastazja Śniechowska-Karpińska - Biblioteka Główna UM w Lublinie

Grafika: Aleksandra Kozak – Biblioteka Główna UM w Lublinie

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie