numer 011
luty 2022
2

mLegitymacja studencka

Począwszy od listopada 2021 r. studenci naszego uniwersytetu mają możliwość aplikowania poprzez system FRONTDESK o mobilny odpowiednik standardowej legitymacji studenckiej, czyli mLegitymację studencką. Według stanu na 2 lutego 2022 roku, 753 studentów skorzystało do tej pory z możliwości ubiegania się o mLegitymację.   


Czym dokładnie jest mLegitymacja studencka?

Jest to legitymacja na urządzeniu mobilnym, która jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Pokazując ją na ekranie smartfona, dana osoba potwierdza, status studenta, dzięki czemu ma prawo do skorzystania z przysługujących studentowi ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, gdyż mLegitymacja może być wydana jedynie na podstawie ważnej plastikowej legitymacji ELS. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą i jest usługą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, dostarczanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: gov.pl

 

widok mLegitymacji na wyświetlaczu telefonu, źródło: gov.pl
źródło: gov.pl

Aby móc korzystać z mLegitymacji Studenckiej, potrzebne są:

 • ważna plastikowa legitymacja studencka (ELS)
 • numer PESEL
 • aplikacja mObywatel

mLegitymacja jest wydawana z taką samą datą ważności, co jej plastikowy odpowiednik.

Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego wypełnienia wniosku.


mLegitymacja straci również ważność, gdy

 • zostanie ona unieważniona,
 • student ukończy studia, zostanie skreślony z listy studentów lub straci status studenta
 • zostanie anulowana legitymacja plastikowa.
opis mLegitymacji, znaki szczególne, źródło: gov.pl
źródło: gov.pl

Kto może otrzymać mLegitymację?

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • ma aktywny status studenta,
 • ma numer PESEL,
 • ma numer albumu,
 • ma zdjęcie na portalu studenta,
 • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),
 • (plastikowa) ELS została przedłużona przez pracownika dziekanatu,
 • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS.


W uproszczeniu procedura ubiegania się o mLegitymację wygląda następująco:

Student składa wniosek o jej wydanie poprzez system FRONTDESK. Następnie po otrzymaniu kodu QR od pracownika dziekanatu pobiera i instaluje na telefonie aplikację mObywatel, a w kolejnym kroku aktywuje mLegitymację.

Szczegółowa procedura aplikowania o mLegitymację znajduje się pod poniższym linkiem: umlub.pl/studenci-i-doktoranci/mlegitymacja/

opracował: Michał Jałocha, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie