numer 012
marzec 2022
1

Przedstawiciele UMLub na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

W dniach 10-16 lutego przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wzięli udział w Wystawie EXPO 2020, odbywającej się w Dubaju.

Z dr n. med. Grzegorzem Witkowskim i mgr Izabelą Witkowską rozmawiała Aleksandra Kaźmierczak
Przedstawiciele UMLub podczas EXPO 2020 w Dubaju
Przedstawiciele UMLub podczas EXPO 2020 w Dubaju
Kiedy odbyła się Wystawa EXPO 2020 i jak wyglądały przygotowania?
G. W.: Wystawa odbyła się w dniach 10-16 lutego 2022 roku, a przygotowania do niej rozpoczęły się już w grudniu. Zaczęliśmy od przygotowania koncepcyjnego - polegało ono na nagraniu filmów promocyjnych pokazujących pracę Centrum Symulacji Medycznej i nowoczesnych metod edukacyjnych. Dodatkowo przygotowaliśmy prezentację naszego CSM oraz części warsztatowych.
Pokazy ratownictwa medycznego na EXPO 2020 w Dubaju
fot. Izabela Witkowska
Na czym polegał udział Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Wystawie?
G. W.: W ramach udziału w Wystawie EXPO 2020, nasi eksperci uczestniczyli w prelekcjach dotyczących nowoczesnych technologii. Zorganizowane zostały również pokazy medyczne - w trakcie tej części naszym zadaniem była prezentacja nowoczesnych technologii edukacyjnych na podstawie wykorzystania symulacji w edukacji medycznej kadr medycznych. Rozpoczynaliśmy od krótkiego filmu pokazującego możliwości Centrum Symulacji Medycznej. Następnie prezentowaliśmy jakie mamy możliwości wykorzystania CSM w dydaktyczne. Kolejno prezentowaliśmy film nagrany metodą 360 stopni przedstawiający możliwy przebieg postępowania z pacjentem od momentu zachorowania, poprzez ambulans, SOR, salę operacyjną, aż po salę szpitalną i wypis ze szpitala. Widzowie mieli okazję obejrzeć film jakby biorąc w nim udział, gdyż nagranie odzwierciedla perspektywę pacjenta i można obejrzeć je w goglach VR. Kolejną częścią naszych działań była realizacja warsztatów dotyczących postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, zadławieniu, utracie przytomności czy diagnostyki obrazowej za pomocą USG.
I. W.: Udziału w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju podjęli się przedstawiciele naszej uczelni, którzy uczestniczyli w konferencji promującej potencjał regionu w obszarze medycyny oraz zaprezentowali szereg ciekawostek z różnych dziedzin, takich jak okulistyka, kardiologia, stomatologia czy hematoonkologia. Przedstawiciele Uniwersytetu zaprezentowali również dorobek i możliwości uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznej. Prezentowano m.in. nowoczesne narzędzie dydaktyczne jakim jest symulacja medyczna wykorzystana w nauczaniu zdalnym. Atrakcyjność prezentacji UML na EXPO podniosły również warsztaty medyczne oferowane w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Jakie są Państwa wrażenia po uczestnictwie w Wystawie?
G. W.:
Wystawa EXPO 2020 była niewątpliwie ciekawym doświadczeniem oraz szansą do nawiązania nowych kontaktów. Celem naszej delegacji, oprócz zaprezentowania nowoczesnych technologii w medycynie oraz edukacji była szansa na otwarcie naszej działalności na nowe kierunki. Dodatkowo, do polskiego pawilonu został zaproszony dziekan wydziału medycznego Uniwersytetu GULF, z którym nasza Uczelnia współpracuje, gościmy również jej studentów. Koncepcyjnie i merytorycznie za całość przedsięwzięcia z ramienia Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzialny był mgr Wojciech Dzikowski. W imieniu swoim oraz całej delegacji chciałbym podziękować Jego Magnificencji Rektorowi prof. Wojciechowi Załuska oraz Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki i kierownikami Katedry i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej prof. Kamilowi Torres za zaufanie i szansę wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
I. W.: Udział w targach EXPO był przede wszystkim szansą na wielowymiarową promocję Uniwersytetu Medycznego na świecie. Była to okazja na pozyskanie nowych zagranicznych partnerów współpracujących zarówno w obszarze dydaktycznym jak i naukowym, co mamy nadzieję, przełoży się na konkretną liczbę umów o współpracy. Udział w targach był też szansą na zbudowanie relacji biznesowych w obszarze działań komercyjnych Uczelni. Jako że główną rolą Uniwersytetu jest kształcenie, stawialiśmy na zaprezentowanie nowoczesnych metod symulacyjnych, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko przypadkowych przechodniów, ale również przedstawicieli innych pawilonów i przedstawicieli oficjalnych delegacji przybywających na konferencje branżowe organizowane na EXPO.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie