numer 012
marzec 2022
1

MINIATURA 5 - dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza

„Wyznaczenie kinetyki reakcji redukcji jonów Fe(III) przez wybraną grupę monoterpenów”

Dn. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza z Zakładu Chemii Nieorganicznej otrzymała dofinansowanie działania naukowego Miniatura 5 pt.: „Wyznaczenie kinetyki reakcji redukcji jonów Fe(III) przez wybraną grupę monoterpenów”

Choroby neurodegeneracyjne, w tym choroba Alzheimera (AD), należą do najczęściej badanych schorzeń na całym świecie. Biorąc pod uwagę statystyki, choroba Alzheimera w Polsce dotknęła niemal 460tyś. Ludzi (the World-Alzheimer Report 2019). Obecnie wiemy, że choroby neurodegeneracyjne charakteryzują się wieloczynnikowym charakterem, co wymusza poszukiwanie substancji aktywnych o możliwie najszerszym spektrum działania. Spośród najczęściej badanych przyczyn neurodegeneracji są stres oksydacyjny, zmniejszony poziom neuroprzekaźników w mózgu, odkładanie blaszek β-amyloidu czy zaburzenie poziomu jonów metali (np. Ca2+, Fe2+/3+, Zn2+). Duże znaczenie w rozwoju demencji przypisuje się jonom Fe3+, które oskarżane są o przyczynianie się do agregacji β-amyloidu oraz hiperfosforylowanego białka tau. Obiecującą grupą substancji naturalnych, która wykazuje szerokie spektrum aktywności biologicznej są monoterpeny. Badania wykazały ich aktywność w kierunku zmiatania wolnych rodników, inhibicji enzymów (m.in. acetylocholinoesterazy) oraz redukcji jonów metali przejściowych. Dotychczasowe badania wykazały zdolność wybranej grupy monoterpenów do redukcji jonu Fe3+ będącego częstym przedmiotem badań w kierunku przeciwdziałania rozwojowi neurodegeneracji. Celem prowadzonych badań będzie określenie kinetyki reakcji redukcji Fe3+ przez wybraną grupę monoterpenów. Podpierając się powszechną wiedzą, iż różne związki wykazują różną kinetykę reakcji, czas, w którym prowadzone są badania mogą być niewystarczający do wykazania pełnej aktywności monoterpenów, które mogą charakteryzować się wolną kinetyką reakcji. Ważnym krokiem w kierunku wiarygodnego określenia zdolności redukcji Fe3+ przez wybrane monoterpeny jest analiza kinetyki wspomnianej reakcji. Przeprowadzone badanie pozwoli na uzupełnienie charakterystyki aktywności biologicznej monoterpenów, których aktywność w kierunku redukcji Fe(III) może być znacznie dłuższa niż wykazały badania pilotażowe.
dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
Autor: dr n. farm. Karolina Wojtunik-Kulesza
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie