numer 012
marzec 2022
2

MINIATURA 5 - dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska

Dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska z Katedry i Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry otrzymała dofinansowanie działania naukowego Miniatura 5 pt.: „Określenie profilu miRNA w cieczy wodnistej u pacjentów z rogówkową dystrofią Fuchsa”

Celem projektu jest określenie profilu miRNA w cieczy wodnistej pacjentów z rogówkową dystrofią Fuchsa przy użyciu mikromacierzy, co umożliwi nie tylko scharakteryzowanie profilu miRNA, ale także odnalezienie miRNA specyficznych dla dystrofii Fuchsa oraz in silico ustanowienie ich możliwego udziału w patogenezie.

Dystrofia rogówki Fuchsa to najczęściej obustronna choroba związana z wiekiem, która dotyka ok. 4% populacji po 40 roku życia. Charakteryzuje się postępującą utratą gęstości komórek śródbłonka rogówki oraz zmianą ich morfologii, a tym samym funkcji. Przebieg kliniczny dystrofii prowadzi finalnie do zmętnienia rogówki oraz utraty widzenia. Leczenie zachowawcze nie przynosi zadowalających rezultatów, zatem leczeniem z wyboru w celu poprawy ostrości wzroku oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych pozostaje przeszczep rogówki. Ze względu na ograniczoną dostępność rogówek dawcy, a tym samym długi okres oczekiwania na operację, długoterminową rekonwalescencję oraz możliwe powikłania pooperacyjne należy poszukiwać metod alternatywnych koncentrując uwagę na komórkach endotelium.

Zaplanowane badanie pilotażowe ma na celu określenie profilu ekspresji cząsteczek miRNA w cieczy wodnistej w rogówkowej dystrofii Fuchsa, przy pomocy mikromacierzy, będzie nowatorskim kompleksowym opracowaniem, a tym samym podstawą do dalszych eksperymentów i analiz służących do poszukiwania nowych możliwości diagnostycznych (biomarkerów choroby), predykcyjnych i terapeutycznych w danej jednostce chorobowej. Obserwacja procesów na poziomie molekularnym oraz zrozumienie mechanizmów patogenezy choroby przyczyni się do poszukiwania ich funkcji, sieci interakcji, szlaków metabolicznych od nich zależnych, a tym samym zbadanie mechanizmów ich działania w komórce endotelium, co umożliwi zastosowanie terapeutyczne tych cząsteczek, opracowanie nowych terapii celowanych, opartych na modulacji miRNA.
Autor: dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie