numer 012
marzec 2022
1

Open To. Od Studenta do świadomego Absolwenta

Drodzy Studenci,
Serdecznie zapraszamy do przystąpienie do wyjątkowego programu „Open To. Od Studenta do świadomego Absolwenta” 
Celem programu jest budowanie jakości, wartości, powołania i integracji społeczności akademickiej naszej Uczelni. Poprzez udział w Programie studenci mogą świadomie rozwijać swoje kompetencje, poszerzać wiedzę i umiejętności oraz poznawać faktyczne oczekiwania i potrzeby medycznego rynku pracy.

Szczegóły dotyczące Programu oraz warunków uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie: http://alumni.umlub.pl/pl-pl/program-open-to/zapisz-sie

Poniżej przedstawiamy marcowe propozycje dla Uczestników Programu:
- spotkania merytoryczne,
- spotkania z tutorami,
- spotkania z psychologami,
- spotkania z doradcami zawodowymi oraz coachami.

Szczegółowy harmonogram i informacje o zapisach na wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie: http://alumni.umlub.pl/pl-pl/program-open-to/aktualnosci-open-to

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Pani Elżbiety Pacek; e-mail: elzbietapacek@umlub.pl, tel. 081 448 50 75.

Zapraszamy!
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie