numer 012
marzec 2022
1

Forum Akademickie

26 marca o godz. 9.00 na platformie Zoom rozpocznie się Forum Akademickie. Prowadzącym będzie Adolfo Rivero Müller.

Szczegóły logowania
Meeting ID: 940 0402 3408
Meeting Password: 864108
Forum Akademickie Logo

Program na 26 marca 2022 roku

DS 174, Iwona Hus (Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej)
Ocena odpowiedzi poszczepiennej i czynników wpływających na skuteczność szczepienia przeciw SARS-CoV-2 u chorych na nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego

DS 201, Ryszard Maciejewski (Zakład Anatomii Prawidłowej)
Poszukiwanie molekularnego mechanizmu leczniczego działania czynnych wyciągów z imbiru na różne podtypy raka żołądka

DS 339, Tomasz Blicharski (Pracownia Badań Narządu Ruchu)
Organizacja włókien kolagenowych chrząstki, zmiany w architektonice warstwy podchrzęstnej, zmiany w ciele tłuszczowym Hoffy oraz mikroarchitektoniki łąkotek w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego u pacjentów poddanych protezoplastyce całkowitej. Wpływ enzymów oraz ekspresji genów na proces starzenia się chrząstki

DS 474, Jarogniew J. Łuszczki (Wydział Nauk Medycznych)
Analiza izobolograficzna interakcji działania cytotoksycznego wybranych leków i kannabinoidów w modelu badań in vitro nad wybranymi nowotworami centralnego układu nerwowego

DS 28, Krystyna Skalicka-Woźniak (Zakład Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego)
Poszukiwanie i izolacja metabolitów wtórnych z roślin leczniczych o ukierunkowanych aktywnościach biologicznych

DS 440, Andrzej Stepulak (Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej)
Rola doświadczalnej edycji zmian genetycznych i epigenetycznych na skuteczność terapii eksperymentalnej z udziałem inhibitorów deacetylaz histonów (HDIs) w komórkach nowotworowych in vitro ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi

DS 293, Renata Chałas (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją)
Analiza prognozowania występowania patologii w jamie ustnej

DS 8, Robert Skibiński (Katedra i Zakład Chemii Leków)
Badania procesów transformacji wybranych ksenobiotyków z wykorzystaniem metod spektrometrycznych

DS 20, Joanna Listos (Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką)
Udział peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) w efektach behawioralnych u zwierząt doświadczalnych

DS 490, Alicja Wójcik-Załuska (Katedra Fizjoterapii Klinicznej)
Ocena skuteczności leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kończyn dolnych w aspekcie funkcjonowania w życiu codziennym
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie