numer 014
maj 2022
1

Kalendarium

4-20 maja
Zamiast exlibrisu - wystawa książek opatrzonych znakami własnościowymi lekarzy - członków Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego"
Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

5 maja, godz. 15.30
Farmacja - trafny wybór - ukierunkuj swoją przyszłość już w czasie studiów
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 19.30
Ratownik medyczny - zawód, pasja czy powołanie?
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

6 maja, godz. 17.00

Wirtualne Dni Otwarte: Fizjoterapia - "Praktyczne aspekty fizjoterapii"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 18.30
Warsztaty Naukowe IKMS - Jakie elementy powinien zawierać artykuł naukowy?
Organizatorzy: Interdyscyplinarne Koło Medycyny Sportowej
Szczegóły wydarzenia
godz. 19.00
Poznajmy się!
Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

8 maja, godz. 19.00
W.A. Mozart Requiem
Organizatorzy: Chór Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

9 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Biomedycyna - "Żyć. Nie umierać. Biomedycyna XXI wieku"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

9-13 maja 
Zdrowie pod kontrolą - Tydzień aktywności fizycznej AZS UM Lublin x IFMSA-Poland Oddział Lublin
Organizatorzy: AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, IFMSA-Poland Oddział Lublin
Szczegóły wydarzenia

10 maja, godz. 8.00
Wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów
Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Zdrowie Publiczne - "Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne", "Przyszłość zawodowa absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne na podstawie aktów prawnych" 
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 18.00
Visiting Professors in Lublin - spotkanie z prof. Om Prakash Kharbanda
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 19.00

Ścieżki rozwoju zawodowego fizjoterapeutów - kształcenie specjalistyczne i podyplomowe - co wybrać i jak rozpoznać, w którą stronę iść?
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

11 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Ratownictwo Medyczne - "Szpitalny Oddział Ratunkowy bez tajemnic. Godzina z pracy ratownika medycznego"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 20.00

Jak "bezpiecznie" przejść przez kształcenie przygotowujące do zawodu położnej
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

12 maja, godz. 16.00
Wykłady dla społeczeństwa - "Rośliny stosowane w fotoochronie skóry"
Organizatorzy: Ośrodek Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Psychologia - "Idee psychologii stosowanej"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 20.00

Poznaj swoją specjalizację - Dermatologia
Organizatorzy: IFMSA-Poland Oddział Lublin
Szczegóły wydarzenia

13 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Dietetyka - "Dieta albo cud. Dlaczego diety nie działają?"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 11.00

Wampiriada - zostań dawcą krwi!
Organizatorzy: Centrum Wolontariaru UMLub, IFMSA-Poland Oddział Lublin, Młodzi Medycy, STDL UMLUB, PTSF Lublin
Szczegóły wydarzenia

13-14 maja, godz. 16.00
VIII Konferencja Naukowa Zachowania prozdrowotne studentów i uczniów szkół średnich
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej
Szczegóły wydarzenia

15 maja, godz. 9.00
Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przechodni JM Rektora
Organizatorzy: AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

16 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Analityka Medyczna - "Ludzkie ciało "na przeglądzie", czyli co nam mogą powiedzieć profilaktyczne badania laboratoryjne"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 19.00

Perspektywy zawodowe w pracy dietetyka - gdzie i jak można pracować?
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie?
Szczegóły wydarzenia

17 maja, godz. 12.00
Ścieżki kariery zawodowej w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Kosmetologia - "Zdrowie skóry a makijaż" 
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 18.00
Webinar "Kariera i zarządzanie zmianą w badaniach klinicznych"
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

18 maja, godz. 10.30
Komunikacja z pacjentem onkologicznym
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 11.00

Spotkanie JM Rektora ze Studentami UMLub
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 11.30
Jak studiować i planować ścieżkę kariery w zawodzie higienistki stomatologicznej? Zasady współpracy zespołu stomatologicznego
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 11.30
Stomatologia przyszłości - twórczość w trójwymiarze
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Farmacja - "Choroby pasożytnicze - wyzwanie współczesnej farmacji i medycyny" 
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 18.00

Samodzielność pielęgniarek w teorii i w praktyce
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 18.30
Cykl wykładów otwartych "Od diagnosty do specjalisty"
Organizatorzy: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMLub
Szczegóły wydarzenia
godz. 20.00

Studencki wieczór filmowy!
Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

19 maja, godz. 9.00
Dni Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Organizatorzy: Grupa Informacyjna Blask Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 16.00
Wirtualne Dni Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Organizatorzy: Grupa Informacyjna Blask Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

19-21 maja
X Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy
Organizatorzy: Med IQ - Konferencja Symulacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy
Szczegóły wydarzenia

20 maja, godz. 9.00
Dni Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Organizatorzy: Grupa Informacyjna Blask Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 16.00
Wirtualne Dni Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Organizatorzy: Grupa Informacyjna Blask Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
SimChallenge
Organizatorzy: Studenckie Koło Symulacji Medycznej
Szczegóły wydarzenia

21 maja, godz. 10.00
Biomedicine - the science of the 21st century. Second Biomedicine students' symposim
Organizatorzy: Biomedycyna UMLub
Szczegóły wydarzenia

23 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Lekarski - "Technologia 3D i robotyka w okulistyce" 
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

24 maja, godz. 10.30
Komunikacja z pacjentem psychiatrycznym
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Lekarsko-Dentystyczny - "Wirtualny świat lekarza dentysty"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

25 maja, godz. 16.00
Przegląd przepisów projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Przyszłość zawodowa absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Higiena Stomatologiczna - "Dental team - działamy zespołowo. Higienistka w zespole stomatologicznym"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

26 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Techniki Dentystyczne - "Technik dentystyczny - zawód z przyszłością"

Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

27 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Elektroradiologia - "Zastosowanie dyfuzji w obrazowaniu MR"
 
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

29 maja, godz. 14.00
UMLub Show
Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Młodzi Medycy, IFMSA-Poland Oddział Lublin
Szczegóły wydarzenia

30 maja, godz. 8.00
Czy każdy cukier jest szkodliwy dla zębów?
Organizatorzy: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Pielęgniarstwo - "Rodzaje dostępów naczyniowych"
Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia

31 maja, godz. 17.00
Wirtualne Dni Otwarte: Położnictwo - "Poznaj tajemnicę początku życia"

Organizatorzy: Grupa Informacyjna BLASK Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szczegóły wydarzenia
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie