numer 014
maj 2022
8

Twarze Umlub
Lek. med. Beata Gawelska,
Dyrektor SPSK Nr 1 w Lublinie

W naszej kolumnie Twarze Umlub zapraszamy na wywiad z Panią Lek. med. Beatą Gawelską, Dyrektorem SPSK Nr 1 w Lublinie.

Z Panią Dyrektor rozmawia Wiktoria Kinik

Pani Dyrektor, jak wyglądała Pani ścieżka kariery? Który z jej elementów szczególnie pomaga Pani w piastowaniu funkcji Dyrektora prestiżowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie?


Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w poradni lekarza rodzinnego, ukończyłam specjalizację lekarza chorób wewnętrznych. Następnie podjęłam pracę w Lubelskiej Kasie Chorych, przekształconej później w Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia – to tu zdobywałam wiedzę w zakresie regulacji prawnych i zasad finansowania świadczeń zdrowotnych oraz  nauczyłam się systemowego myślenia o ochronie zdrowia i rozwiązywania problemów jej organizacji oraz transparentności decyzyjnych. Zanim objęłam stanowisko Dyrektora, pełniłam również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w dwóch szpitalach klinicznych – SPSK Nr 1 oraz SPSK Nr 4.

Czy jest Pani Dyrektor absolwentką naszego Uniwersytetu?

Tak. Pierwsze dwa lata studiowałam na Uniwersytecie Białostockim, od trzeciego roku w Lublinie i jestem absolwentką naszego Uniwersytetu.

Dla służby zdrowia pandemia była olbrzymim wyzwaniem. Jak SPSK1 radził sobie w tym, tak newralgicznym okresie?


Pewne doświadczenia w tym zakresie zdobywaliśmy już wcześniej, w 2015 roku, gdy pełniłam funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Przechodziliśmy wtedy poważne zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem Ebola i podjęliśmy poważne wyzwanie - Klinika Chorób Zakaźnych została wyznaczona przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodek wiodący. Sprostaliśmy tym oczekiwaniom. Pandemia COVID-19 zastała mnie, gdy w 2020 roku pełniłam funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w SPSK Nr 4, następnie ponownie podjęłam zatrudnienie w SPSK Nr 1. Trwała wtedy druga fala pandemii. Myślę, że walka z tym zagrożeniem odbywała się nieco spokojniej w naszym Szpitalu, niż w innych placówkach ochrony zdrowia, głównie ze względu na doświadczenie medyków - zakaźników oraz zaplecze diagnostyczne wirusologiczne. Od Wojewody Lubelskiego otrzymaliśmy zadanie organizacji i poprowadzenia szpitala tymczasowego. Było to duże wyzwanie i naprawdę ciężki okres dla Szpitala, przez który przeszliśmy ostatecznie z sukcesem. 

Pani Dyrektor, chcę zapytać o zaangażowanie Szpitala w walkę z pandemią. Profesor Tomasiewicz i Dziekan Anna Malm z Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej od początku pandemii aktywnie włączali się w walkę z nią dla dobra pacjentów. Jak wspomina Pani tę współpracę i zaangażowanie Pani pracowników?

Zarówno Wojewoda Lubelski jak i Marszałek Województwa wysoko ocenili działalność Profesora Krzysztofa Tomasiewicza, który był dużym wsparciem dla organizacji ochrony zdrowia, a później został członkiem Rady Medycznej przy Premierze. Posiadanie własnego zaplecza diagnostycznego w postaci Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej było dla Szpitala w początkowym okresie ratunkiem. Nasza doświadczona kadra rekomendowała nam stosowanie  testów antygenowych ponad miesiąc wcześniej, niż weszły one na rynek finansowany ze środków publicznych.
Lek. med. Beata Gawelska
Pani Dyrektor, chcę dopytać o inwestycje związane z rozbudową i przebudową SPSK1. To wielkie przedsięwzięcie. Jaki jest aktualny stan inwestycji i co czeka Szpital w najbliższej przyszłości?

Program Wieloletni na lata 2016-2022 pn. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kończymy bieżącym roku. Składał się z kilku zadań, z których cześć jest już ukończona np. przy ulicy Radziwiłłowskiej powstał Zakład Radioterapii z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Onkologii i zapleczem sal do radioterapii śródoperacyjnej, a przy ulicy Głuskiej - Centrum Zdrowia Psychicznego. Obecnie finalizowane są prace wykończeniowe w nowo powstałym, najbardziej okazałym budynku przy ul. Staszica 16. Będą w nim mieściły się pozostałe oddziały chirurgiczne,  SOR z lądowiskiem, zakłady diagnostyki radiologicznej i obrazowej, laboratoria diagnostyczne, bank krwi oraz blok operacyjny. W 2023 roku będziemy przenosić jednostki organizacyjne do nowych obiektów. Będzie to z pewnością wyzwanie logistyczne, stąd już przygotowujemy zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy i zadania. 

Oprócz zakończenia programu wieloletniego Szpital opracował i uzyskał pozytywne opinie Ministerstwa Zdrowia  dla kilku projektów inwestycyjnych, związanych z jednostkami zachowawczymi, zlokalizowanymi w zabytkowych częściach Szpitala. Wśród nich jest projekt przebudowy i rozbudowy Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży. Na bazie Kliniki Chorób Wewnętrznych powstanie Ponadregionalny Ośrodek Leczenia Schorzeń Wieku Podeszłego z szeroką ofertą ambulatoryjnych pracowni specjalistycznych. Kolejnymi projektami są: modernizacja Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Ostrych Białaczek, Chłoniaków o Wysokiej Złośliwości i Oddziału Transplantacji Szpiku na bazie Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji  Szpiku oraz Banku Komórek Krwiotwórczych, jak również utworzenie w ramach działalności Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej - Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Skóry z zapleczem pracowni diagnostycznych, usług ambulatoryjnych i jednodniowych.

Jak pandemia wpłynęła na dydaktykę w SPSK1?

Do tego tematu podchodziliśmy dużo spokojniej niż inne szpitale, ponieważ mieliśmy wsparcie merytoryczne Kliniki Chorób Zakaźnych. Praca z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej i w potencjalnym kontakcie z różnymi patogenami należy do ryzyka zawodowego pracowników medycznych. Był to więc poligon dla studentów, którzy z pewnością zderzą się w przyszłości z podobną sytuacją epidemiologiczną.  Powinni nauczyć się organizować działania ratunkowe w sytuacjach nadzwyczajnych i wiedzieć, jak zarządzać ryzykiem. 

Jak inwestycje SPSK1 wpłyną na możliwości dydaktyczno-szkoleniowe dla studentów?

Znacznie poszerzy się baza dydaktyczna i komfort pracy zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Realizując nasze inwestycje zwracamy uwagę na powstawanie nowoczesnych sal konferencyjnych i ćwiczeniowych, dbamy o integrację poszczególnych zakresów działalności szpitala, w tym zapewnienie narzędzi do przesyłania danych, np. obrazu i dźwięku z sal operacyjnych do dydaktycznych.
Pani Dyrektor, śledząc Pani karierę, można stwierdzić, że odniosła Pani ogromny sukces zawodowy. Czy ma Pani jakąś radę dla młodych lekarzy, czy jeszcze studentów medycyny?

Szanowne Koleżanki i Koledzy, z perspektywy moich doświadczeń chcę podzielić się z Wami refleksją dotyczącą tematu ścieżki zawodowej czy kariery, o której tyle się mówi.  Otóż w życiu - jak w podróży,  czasami ważniejsze jest to, z kim podróżujemy, niż dokąd chcemy dotrzeć.  Budujcie relacje z ludźmi i uczcie się umiejętności komunikacji społecznej, które są podstawą wykonywania zawodów medycznych. Doceniajcie także nauki praktyczne, umożliwiające kontakt bezpośredni z pacjentem i jego rodziną. Dbajcie o jakość współpracy z osobami, z którymi pracujecie i tworzycie zespoły kliniczne. Warto zachować cenne przyjazne i relacje na dłużej.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie