numer 014
maj 2022
24

3 słowa o...
mgr Bartłomiej Maślejak

Czas poznać Pana Bartłomieja Maślejaka, Kierownika Działu ds. Stopni i Tytułu Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Imię i nazwisko - Bartłomiej Maślejak  
Nazwa jednostki - Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego

1. Czym zajmuję się Pan w swojej jednostce?

Zajmuję się organizacją oraz koordynacją działania Działu ds. Stopni i Tytułu Naukowego. Zajmujemy się obsługą administracyjną Rad ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu. Wiąże się to bezpośrednio z prowadzeniem postępowań o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, a także wsparciem postępowań o nadanie tytułu profesora.

2. Z czym przychodzą do Pana studenci, a z czym nauczyciele?
Praca naszego Działu jest silnie związana ze środowiskiem akademickim naszej Uczelni. Kompleksowo i profesjonalnie wspieramy proces awansów naukowych zarówno doktorantów, pracowników Uniwersytetu jak i naszych szpitali klinicznych, a także osób niezwiązanych bezpośrednio z Uczelnią. Współpracujemy blisko z nauczycielami akademickimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w celu usprawnienia procedur w postępowaniach awansowych i zapewnienia profesjonalnego i przyjaznego kontaktu oraz sprawnej współpracy z doktorantami, promotorami oraz habilitantami.

3. Jak zaczęła się Pana kariera na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie?
Pracę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zacząłem w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym jako pracownik zajmujący się obsługą studentów English Division.
Bartłomiej Maślejak

4. Za co lubi Pan swoją pracę?
Swoją pracę lubię i cenię przede wszystkim za kontakt i możliwość współpracy z wieloma ciekawymi i wartościowymi osobami – czy to pracownikami Działu, przewodniczącymi i członkami Rad ds. Stopni w poszczególnych dyscyplinach, doktorantami, jak i pracownikami Uczelni. Cieszę się że mogę razem z pracownikami Działu przyłożyć choćby małą cegiełkę do rozwoju naukowego wielu osób.

5. Jak spędza Pan wolny czas?
Lubię odpoczywać zarówno pasywnie jak i aktywnie. Często spędzam czas przy książce czy serialu oraz na długich spacerach z psem. Jestem kibicem żużlowego Motoru Lublin.


Znajdziecie mnie:

Nazwa jednostki - Dział ds. Stopni i Tytułu Naukowego
Adres zakładu - ul. Chodźki 19, 2 piętro
Numer telefonu - 81 448 5042
Adres e-mail - bartlomiej.maslejak@umlub.pl
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie