numer 014
maj 2022
4

Rekrutacja Umlub. Aplikuj!

Już 16 maja rozpoczyna się Rekrutacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
16 kierunków studiów w tym nowy kierunek studiów - Psychologia. Zapoznaj się z ofertą na nasze studia i dowiedz się czemu warto studiować z Nami.

WAŻNE TERMINY!

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA I STOPNIA 

16 maja
początek rekrutacji: 

1. dokonanie rejestracji elektronicznej na I rok studiów
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  3. wpisanie wyników z przedmiotów maturalnych (dot. matury eur. (EB), międz. (IB), nowej oraz „starej” LUB dostarczenie na adres email rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski.

30 czerwca zakończenie elektronicznej rejestracji – kandydaci z maturą zagraniczną oraz wszyscy kandydaci na kierunek techniki dentystyczne

6 lipca egzamin manualny na techniki dentystyczne

12 lipca
zakończenie elektronicznej rejestracji – kandydaci z maturą nową, „starą”, europejską (EB) oraz międzynarodową (IB)

Ogłoszenie list kwalifikacyjnych:
I lista – 18.07.2022 r. składanie dokumentów i wpis na I rok studiów do 21 lipca do godz. 12:00
II lista – 22.07.2022 r. składanie dokumentów i wpis na I rok studiów do 27 lipca do godz. 12:00
III lista – 28.07.2022 r. składanie dokumentów i wpis na I rok studiów do 1 sierpnia do godz. 12:00

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

2-31 sierpnia 

1. dokonanie rejestracji elektronicznej na I rok studiów
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  3. wpisanie średniej ocen ze studiów
 
Ogłoszenie list kwalifikacyjnych:
I lista – 5.09.2022 r. – składanie dokumentów i wpis na I rok studiów do 9 września do godz. 12:00

NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


2 sierpnia początek rekrutacji:

1. dokonanie rejestracji elektronicznej na I rok studiów
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  3. wpisanie wyników z przedmiotów maturalnych (dot. matury eur. (EB), międz. (IB), nowej oraz „starej” LUB dostarczenie na adres email rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski (dot. matury zagranicznej)

31 sierpnia zakończenie elektronicznej rejestracji

Ogłoszenie list kwalifikacyjnych:
I lista – 5 września 2022r. – składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. (w całości lub w ratach), wpis na I rok studiów  do 9 września do godz. 12:00

NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

2 sierpnia początek rekrutacji:

1. dokonanie rejestracji elektronicznej na I rok studiów
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  3. wpisanie średniej ocen ze studiów
 
20 września zakończenie elektronicznej rejestracji

Ogłoszenie list kwalifikacyjnych:
I lista – 22 września 2022r. –  składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. (w całości lub w ratach), wpis na I rok studiów do 27 września do godz. 12:00

Kształcimy na 16 kierunkach studiów:

Studia jednolite magisterskie:
Analityka Medyczna,
Farmacja,
Fizjoterapia,
Lekarski,
Lekarsko-Dentystyczny;
Psychologia (nowość)

Studia I i II stopnia:
Biomedycyna,
Dietetyka,
Elektroradiologia,
Higiena Stomatologiczna (I stopnia),
Kosmetologia,  
Pielęgniarstwo,
Położnictwo,
Ratownictwo Medyczne,
Techniki Dentystyczne,
Zdrowie Publiczne (II stopnia)

BIURO REKRUTACJI
al. Racławickie 1 (Collegium Novum), 20-059 Lublin
+48 81448 50 73/rekrutacja@umlub.pl

Zapraszamy do odwiedzin oficjalnej strony rekrutacji Umlub
Tekst: Wiktoria Kinik
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie