numer 014
maj 2022
7

Dlaczego warto?
Ratownictwo medyczne

Wybór kierunku studiów to bardzo ważna decyzja. Studentki II roku Kierunku Ratownictwo Medyczne opowiedziały nam, czemu warto wybrać właśnie ten kierunek studiów.

Z Aleksandrą Węgorzewską i Anną Widomską rozmawia Wiktoria Kinik 

Dlaczego warto studiować ratownictwo medyczne?


Ratownictwo medyczne jest kierunkiem niezwykle praktycznym. Nabytą wiedzę można wykorzystać nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu osobistym. Studia przygotowują do sprawnego działania w sytuacjach wymagających podjęcia medycznych czynności ratunkowych. Ratownictwo medyczne to istna szkoła życia oraz kształtowania charakteru, w tym nabywania odwagi i umiejętności działania pod presją. 
Zajęcia zapewniają bezpośredni kontakt z pacjentem oraz praktyczne wykorzystywanie nabytej wiedzy już od pierwszego roku studiów, co zdecydowanie wyróżnia ratownictwo medyczne na tle innych kierunków.

Czym jest dla Was praca ratownika medycznego?

Biorąc pod uwagę specyfikę zawodu oraz trudności z nim związane powinien to być wybór z powołania. Spotykane przez nas osoby aktywne zawodowo charakteryzuje działanie z pasją, empatia oraz elastyczność wynikająca ze świadomości konieczności indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Zawód ratownika medycznego można porównać do swego rodzaju misji. W każdym przypadku medycznym musi on wykazać się ogromną odpowiedzialnością, szybkością podejmowania trafnych decyzji oraz umiejętnością zachowania zimnej krwi w często niezwykle ciężkich sytuacjach.

Jakie mity funkcjonują o pracy ratownika medycznego?


Mit nr 1: Ratownika medycznego można spotkać tylko w karetce.
Ratownicy medyczni pracują również w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, izbach przyjęć czy na innych specjalistycznych oddziałach. Nie zawsze są ubrani w charakterystyczne, fluorescencyjne stroje. Możliwości pracy po ukończeniu studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wiele.

Mit nr 2: Ratownikiem medycznym można zostać po ukończeniu kursu.
Bardzo wiele osób myli zawód ratownika medycznego z ratownikiem KPP, którym można zostać po odbyciu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu. Aby być ratownikiem medycznym, należy ukończyć 3-letnie studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne.

Mit nr 3: Ratownik medyczny nie podnosi poziomu swoich kompetencji zawodowych.
Ratownicy medyczni są zobligowani do aktualizowania poziomu swojej wiedzy, między innymi dlatego, że muszą zdobywać punkty doskonalenia zawodowego. Bardzo często jeżdżą na wszelkiego rodzaju kursy specjalistyczne, o tematyce m.in. takiej jak: ALS, ITLS, czy EPLS.

Mit nr 4: Ratownik medyczny może podawać leki wyłącznie na zlecenie lekarza.
Jest to nieprawda, ponieważ osoby z tej grupy zawodowej zgodnie z ustawą mogą samodzielnie zadecydować o podaniu 47 leków o różnym działaniu. Rzeczywiście dwa spośród nich (Klopidogrel oraz Tikagrelor) mogą podać dopiero po wykonaniu teletransmisji z lekarzem.
Aleksandra Węgorzewska i Anna Widomska
Dlaczego warto studiować na Naszym Uniwersytecie?

Uniwersytet Medyczny w Lublinie cechuje nieustanny rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy. Zajęcia prowadzone są przez osoby aktywne zawodowo. Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w zaawansowaną technologię pozwala na odtwarzanie niesamowicie realistycznych pozoracji. Możliwość odbywania ćwiczeń w wielu szpitalach sprawia, że studenci nabierają obycia ze specyfiką pracy różnych placówek. 

Jakie macie plany zawodowe po ukończeniu studiów na kierunku ratownictwo medyczne?

Kierunek ten daje możliwości obrania różnych ścieżek zawodowych.  Po uzyskaniu tytułu ratownika medycznego można pracować w licznych komponentach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak również prowadzić szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy czy zabezpieczać pod kątem medycznym imprezy masowe.

Tekst: Aleksandra Węgorzewska, Anna Widomska,
Studentki II roku Kierunku Ratownictwo Medyczne
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie