numer 014
maj 2022
2

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

W grudniu 2021 roku i lutym 2022 roku Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska dla czworga nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych.

Dr n. o zdr. Justyna Chmiel

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

Przedmiot, którego uczę:
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
Kompleksowa terapia obrzęku

Dlaczego dydaktyka, co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Nie znoszę nudy ani rutyny. I właśnie dlatego fascynuje mnie praca ze studentami oraz z pacjentami.  

Dydaktyka podobna jest do pracy z pacjentem, z jego ciałem: nieustannie poszukujemy nowych metod, zastanawiamy się, skąd pochodzą dolegliwości i jak im zaradzić. Prowadzą nas wiedza, umiejętności i nasze dłonie.

W dydaktyce staram się przekazywać studentom swoją wiedzę oraz doświadczenie i szukam nowych pomysłów, jak to zrobić, również jak ich zaskoczyć, jak ich wyczulić na potrzeby pacjenta, by nie tylko wykonywali testy kliniczne, ale także go słuchali i obserwowali jego reakcje. 

Lubię rozbudzać zawodową ciekawość studentów, pokazywać im wachlarz możliwości, jakie stwarza fizjoterapia. 

Studentów lubię za… młodzieńczą świeżość, chęć poznania nowych metod i terapii, kreatywność oraz poczucie humoru. Lubię patrzeć na ten błysk w ich oczach, gdy widzą, że dana terapia czy technika działają. Wiele się również uczę od studentów: bywa, że jeden komentarz jest początkiem długiej dyskusji, zmusza mnie do spojrzenia na dany problem z innej perspektywy i zachęca do znalezienia rozwiązania.
Profesor Justyna Chmiel
Profesor Justyna Chmiel
Profesor Iwona Morawik
Dr n. med. Iwona Morawik
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej,  Katedra Pielęgniarstw Zabiegowych

Przedmiot, którego uczę:
Anestezjologia i stany zagrożenia życia
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, leczenie nerkozastępcze
Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii

Dlaczego dydaktyka, co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Może wydawać się to takie banalne, ale od dziecka chciałam być pielęgniarką i pomagać innym nie tylko w zdrowiu, ale przede wszystkim w chorobie. Zawsze podobała mi się praca z ludźmi i dla ludzi. W pewnym okresie mego życia pojawiła się myśl, by działania poszerzyć o obszar kształcenia młodzieży i tym samym wpływać w sposób realny na rozwój kadry pielęgniarskiej. By świadomie kreować wizerunek pielęgniarki/pielęgniarza na tle zawodów medycznych.

Spotkania dydaktyczne z młodzieżą dają mi podwójną przyjemność, ponieważ nauczanie to nie tylko przekazywanie fachowej wiedzy i pewnych informacji medycznych, ale to także prowokowanie do myślenia, dyskusji, rozważań i poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach medycznych. Proces nauczania to oddziaływanie na siebie wzajemnie – ja uczę studentów i sama się od nich uczę… jak uczyć ich skuteczniej. 

Studentów lubię za… młodość, świeżość i kreatywność w myśleniu, a także za siłę, chęci i wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu. Młodych ludzi cenię za otwartość w poglądach i gotowość zmian (tylko na lepsze).

Profesor Jacek Szkutnik
Profesor Jacek Szkutnik
Dr n. med. Jacek Szkutnik
Katedra/Zakład, Samodzielna Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
 
Przedmiot, którego uczę: 
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia 

Dlaczego dydaktyka, co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Przekazywanie wiedzy wymagające zindywidualizowanego podejścia do poszczególnych tematów oraz obserwacja łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

Studentów lubię za…
nieprzewidywalność, radość życia, dociekliwość oraz kreatywność owocującą eliminacją rutyny z zajęć dydaktycznych.
dr n. o zdr. Kamil Chołuj

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 
Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Przedmioty, których uczę:
Kompleksowa terapia obrzęku
Masaż tkanek głębokich 
Masaż specjalistyczny
Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii
 
Dlaczego dydaktyka, co pasjonuje mnie w nauczaniu?
Praca nauczyciela akademickiego daje mi poczucie samorealizacji, przynosi zadowolenie, jest źródłem mojej osobistej satysfakcji, stwarza możliwość twórczego działania – mogę rozwijać się i robić to, co faktycznie lubię. Zawód fizjoterapeuty jest niezwykle wymagający, bardzo pracochłonny, a do tego niebywale trudny. Studia na kierunku fizjoterapia przygotowują studentów do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności funkcjonalnej osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów. W codziennej pracy stawiam na szczerość i otwartość w kontaktach ze studentami, wobec których jestem konsekwentny i wymagający, kierując się zasadą: „jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej”. Jest to, moim zdaniem, kluczowa przesłanka, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa pacjenta, zwiększa skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego oraz pozwoli przyszłym fizjoterapeutom świadczyć usługi fizjoterapeutyczne na jak najwyższym poziomie. Stanowi również motywację dla mnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowej wiedzy.

Studentów lubię za… otwartość, komunikatywność, głód wiedzy i apetyt na sukces, lubię pozytywną energię studentów, ich kreatywność w tworzeniu środowiska przyjaznego studiowaniu – w ten sposób stają się motorem napędowym mojego rozwoju.
Profesor Kamil Chołuj
Profesor Kamil Chołuj
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie