numer 015
czerwiec 2022
7

Nowy Przewodniczący Samorządu Studentów
Michał Siwek

Cześć, nazywam się Michał Siwek, jestem studentem IV roku kierunku lekarskiego, 13 czerwca zostałem wybrany na Przewodniczącego Samorządu Studentów na kadencję 2022/23.

W Samorządzie Studentów działam już od trzech lat, początkowo jako Członek Zwyczajny Zarządu, później jako Koordynator ds. socjalno - bytowych, a w ostatniej kadencji jako Wiceprzewodniczący Wydziału Lekarskiego. Prywatnie interesuje mnie historia, podróże i żeglarstwo.
Michał Siwek

Gdy formowałem Zarząd na nadchodzącą kadencję, priorytetem było, by znalazło się w nim miejsce dla odpowiedniej ilości reprezentantów każdego z wydziałów. Zostało również przewidziane miejsce dla osoby reprezentującej nowy kierunek otwierany na naszej Uczelni jakim jest psychologia, a którego pierwszy rocznik rozpocznie edukację w murach Uniwersytetu wraz z początkiem przyszłego roku akademickiego.

W nadchodzącej kadencji duży nacisk chciałbym położyć na organizację wydarzeń, doprowadzając do powrotu wszystkich inicjatyw, które zostały zawieszone z uwagi na sytuację epidemiologiczną w ostatnich dwóch latach. Takimi inicjatywami są na przykład Bal Medyka, oraz spotkanie opłatkowe organizacji studenckich. Niezmiernie ważna jest dla mnie również współpraca z Władzami naszej Alma Mater w materii wszelkich działań projakościowych.

Chciałbym również rozwijać inicjatywy mające na celu zapobieganie sytuacjom niepokojącym, uważam że kluczowa jest tutaj większa świadomość studentów co do możliwości reagowania w tego typu sytuacjach. Rok akademicki 2022/23 będzie również pierwszym rokiem działalności Rzecznika Praw Studenta, zatem szczególnie ważne będzie wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy Samorządu z Rzecznikiem, jak też zaznajomienie Studentów z faktem istnienia nowego organu oraz możliwości kontaktu z nim.

W swoją kadencję wchodzę zmotywowany, z głową pełną planów oraz z przekonaniem, że wraz z Zarządem zrealizujemy wszystkie założone sobie cele.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie