numer 015
czerwiec 2022
26

Członkowie Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tworzą mobilną aplikację!

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymało z  budżetu państwa środki w wysokości 69 900,00 zł na realizację projektu pn. Clinical Anatomy of Human Skeleton. 

Złożony w ramach II Edycji konkursu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wniosek został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kwota otrzymana w ramach projektu przeznaczona będzie na stworzenie interaktywnej aplikacji w języku angielskim i polskim ułatwiającej naukę osteologii człowieka. Osobą, która będzie wspierać Członków zrzeszonych w SKN w zaplanowanych działaniach  jest ich opiekun dr n. med. Jacek Baj, Prof. uczelni, który zechciał odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące realizowanego projektu.

Panie profesorze do kogo skierowana jest tworzona przez Członków Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej w ramach projektu aplikacja z wirtualną bazą zdjęć ludzkich kości, kto faktycznie będzie mógł z niej korzystać?

Okres pandemii zweryfikował nasze podejście do nauczania, a wnioski, jakie pozostały po tym trudnym okresie wskazały nam potrzebę przygotowania aplikacji na urządzenia mobilne, która będzie wspierała naukę o układzie kostnym człowieka.  Projekt aplikacji ‘Clinical Anatomy of Human Skeleton’, jaki planujemy stworzyć skierowany jest przede wszystkim do studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych, ale nie tylko, ponieważ będą mogli z aplikacji korzystać również uczniowie, młodzi lekarze i specjaliści. 204 kości dorosłego człowieka będzie przedstawionych zarówno na zdjęciach 2D jak i 3D, a opisane w dwóch językach zgodnie z nomenklaturą anatomiczną. Aplikacja będzie posiadała kluczową funkcję, która odróżniać ma ją od innych – możliwość drukowania na drukarkach 3D kości i elementów kostnych, tak aby każdy w dowolnym miejscu na świecie mógł w sposób praktyczny uczyć się kośćca człowieka. Naszym podstawowym celem przy projektowaniu aplikacji będzie jak najbardziej dokładne opisanie kości i struktur na nich występujących, co w przybliżeniu przyniesie około 800 oznaczeń struktur oraz szczególne zwrócenie uwagi użytkowników na aspektach klinicznych układu kostnego. Ponadto we współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej UM w Lublinie przygotowujemy bazę zdjęć obrazowych przy zastosowaniu TK i RTG – nie tylko obrazów prawidłowych, lecz również typowych złamań kości. Kolejnymi ważnymi zadaniami, jakie na nas czekają to przygotowanie około 500 pytań testowych sprawdzających wiedzę oraz przygotowanie co najmniej 20 opisów przypadków klinicznych (tzw. case studies) związanych z układem kostnym. Pragniemy przygotować aplikację na dwie najbardziej popularne platformy, która w sposób łatwy i praktyczny przybliży wiedzę z zakresu anatomii układu kostnego człowieka.

Jakie umiejętności Członkowie Studenckiego Koła Naukowego nabędą w trakcie trwania projektu? 


W czasie trwania projektu studenci aktywnie realizując kolejne etapy projektu będą nabywać umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania, z którym nie mieli wcześniej do czynienia. Praca nad projektem pozwoli na nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie makrofotografii, tworzenia grafik komputerowych, grafik 3D przy użyciu technik fotogrametrii, modelowania 3D, druku 3D oraz tworzenia aplikacji mobilnych. Ponadto ważnym elementem pracy nad projektem jest umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem grafiki komputerowej i aplikacji mobilnych, a przede wszystkim nabycia przez studentów umiejętności transferu zasobów wiedzy z zakresu medycyny już na etapie kształcenia akademickiego. Dla całego zespołu realizującego projekt to unikalna szansa na budowanie pewności siebie i zwiększenie motywacji do podejmowania nowych wyzwań, które będą miały duże szanse powodzenia z uwagi na spotęgowanie u studentów zdolności organizacyjnych, umiejętności komunikacyjnych oraz rozwoju kompetencji w zakresie koordynowania projektami.
prof. Jacek Baj
Czy środki finansowe pozyskane w ramach projektu będą stanowiły istotne wsparcie dla realizacji założonego przez SKN celu jakim jest stworzenie aplikacji?

Nasza aplikacja będzie od podstaw tworzona przez studentów, co implikuje konieczność wyposażenia zespołu w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz udział studentów w licznych szkoleniach. Ogromną pomocą są środki finansowe pozyskane w ramach projektu, które przy wsparciu udzielonym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie pozwolą na realizację projektu. Program ‘Studenckie koła naukowe tworzą innowacje’ jest unikatowy na skalę europejską, pozwalającym na uzyskanie wysokiego dofinansowania dla projektów realizowanych przez studentów w ramach działalności kół naukowych.

W jakim stopniu stworzona w ramach projektu aplikacja przyczyni się Pana zdaniem do podniesienia rozpoznawalności i konkurencyjności Uniwersytetu Medycznego w środowisku akademickim na świecie?

Jesteśmy mocno zmotywowanym do pracy zespołem, lubimy nowe wyzwania i wierzymy, że aplikacja, którą stworzymy odniesie sukces. Sami doświadczyliśmy tego, jak ciężko było nam uczyć się o wszystkich kościach człowieka, mamy już opracowane swoje metody nauki i radzenia sobie ze zrozumieniem zagadnień, więc nasze doświadczenia wykorzystamy w realizacji projektu. Studenci tworzą narzędzie dla studentów, które w znacznym stopniu zwiększy efektywność nauki układu kostno-szkieletowego w języku angielskim i polskim. Umieszczenie na dwóch największych platformach aplikacji w języku polskim i angielskim spowoduje, że uczniowie, studenci, młodzi lekarze i specjaliści z całego świata będą mogli z niej korzystać, co przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie tylko w Polsce, lecz również na całym świecie. 

Aplikacje mobilne są coraz bardziej popularne i chętnie stosowane w różnych dziedzinach życia czy Pana zdaniem stosowanie tego typu narzędzi również w środowisku medycznym będzie przyszłością medycyny zarówno w odniesieniu do nauki studentów jak i praktyki lekarskiej?

Aplikacje mobilne mimo ich popularności nie zastąpią zajęć kontaktowych, interakcji student-nauczyciel czy pacjent-lekarz, lecz będą je wspierać. Nowe technologie musimy włączać do procesu kształcenia nie tylko ze względu na to, że takie są oczekiwania młodego pokolenia, lecz głównie z uwagi na potencjał, jaki może być wykorzystany w relacji studenta i nauczyciela oraz pacjenta i lekarza. Bardzo ważne, aby w procesie tworzenia tego typu narzędzi czynnie uczestniczyli jego odbiorcy, aby produkt końcowy był narzędziem użytecznym i odpowiadającym potrzebom.
Tekst: Magdalena Kamola CWNiR
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie