numer 015
czerwiec 2022
11

Wyróżnienia dla zaangażowanych dydaktyków i najlepszych studentów

W dniu 15 czerwca 2022 roku w Auli Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla najlepszych studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za rok akademicki 2021/2022. 

Wyróżnienia wręczył Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres.

W pierwszej części wydarzenia zostali nagrodzeni Opiekunowie Organizacji Studenckich, działających w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Następnie uczestnicy Pikniku Ekologicznego przy Parafii oo. Bernardynów w Lublinie oraz zdobywcy III miejsca w ogólnopolskich zawodach SimChallenge 2022. Kolejnymi laureatami zostali studenci szczególnie zaangażowani w działalność na rzecz Alma Mater oraz studenci Akademickiego Związku Sportowego.

Szczególnym momentem było nagrodzenie laureatów I edycji konkursu Innowacje w Edukacji - prof. dr hab. Iwonę Beń-Skowronek, lek. Macieja Szmygina, dr Bogdana Szponara.
Najlepsi Absolwenci
W drugiej części spotkania wyróżnienia otrzymali najlepsi studenci naszego Uniwersytetu. 

Zostali nagrodzeni studenci, którzy podczas egzaminu OCSE i na Egzaminie Końcowym uzyskali najlepsze wyniki. Ostatnie wyróżnienie otrzymali Najlepsi Absolwenci ze wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na naszym oficjalnym profilu na Facebooku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Laureaci
Tekst: Wiktoria Kinik
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie