numer 015
czerwiec 2022
49

3 słowa o...
mgr Renata Birska
Dyrektor Biblioteki Głównej

Czas poznać Panią Renatę Birską, Dyrektora Biblioteki Głównej UM

Z Panią Dyrektor rozmawia Wiktoria Kinik

Jak zaczęła się Pani kariera w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie?

Zaczęłam pracę w Bibliotece Akademii Medycznej w Lublinie zaraz po studiach. Przez pierwszych kilkanaście lat pracowałam w Dziale Informacji Naukowej, najpierw opracowując zestawienia tematyczne na podstawie Index Medicus w wersji drukowanej, a następnie obsługując pierwsze w Bibliotece stanowisko komputerowe, na którym baza Medline była dostępna na dyskach CD ROM. Poznałam wtedy wielu wspaniałych naukowców, którzy poszukiwali publikacji na potrzeby swoich badań. Ich kariery obserwuję do dziś i cieszę się z ich sukcesów naukowych.

Jak wygląda Pani dzień pracy
?

Moje dni w pracy wyglądają na pierwszy rzut oka tak samo – planuję i przygotowuję różne umowy dotyczące źródeł bibliotecznych i systemów wspierających wyszukiwanie informacji, ale też tych usprawniających pracę bibliotekarzy, opracowuję różnego rodzaju dane do ankiet, sprawozdań, systemu PBN, rozstrzygam wątpliwości bibliograficzne i bibliometryczne, spotykam się z kierownikami działów w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością. Jednak przede wszystkim rozmawiam z ludźmi  i spraw, z którymi do mnie się zwracają nie da się przewidzieć i zaplanować.  Często w skrzynce mailowej pojawiają się pilne prośby i zlecenia, które powodują, że reszta mojego dnia wygląda inaczej niż zaplanowałam. Cenię tę nieprzewidywalność, chroni mnie przed rutyną.
mgr Renata Birska
Z czym przychodzą do Pani studenci, a z czym nauczyciele?

Studenci są bardzo zainteresowani pozyskaniem umiejętności przydatnych podczas pracy w kołach naukowych. Proszą o warsztaty z wyszukiwania literatury w różnych bazach danych, interesuje ich także bibliometria, menadżery bibliografii i prawo autorskie. To wspaniałe. Nauczyciele akademiccy najczęściej potrzebują  objaśnienia zasad oceny ich dorobku, zwracają się z pytaniami o punktację źródeł,   udziały jednostkowe,  pytają o dostępność konkretnych  czasopism, zasady wykorzystania cudzych materiałów we własnych publikacjach, czy możliwość opublikowania przygotowanych przez siebie monografii.  

Za co lubię Pani swoją pracę?

Lubię świadomość, że praca bibliotekarza polega na pomaganiu innym ludziom. Chociaż zmieniają się potrzeby użytkowników biblioteki, zawsze mamy coś do zaoferowania – zbiory, usługi informacyjne, przeglądy baz danych, analizy bibliometryczne, wsparcie w zakresie przygotowania bibliografii czy wreszcie pomoc w planowaniu kariery naukowej poprzez oswajanie coraz bardziej skomplikowanych zasad ewaluacji i rekomendowanie właściwych czasopism do publikowania artykułów.

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

Oczywiście czytam książki! Zawsze i przez całe życie. Chodzę na długie spacery i słucham muzyki – kocham Bacha, zwłaszcza wszystkie jego utwory organowe.
Czy ma Pani jakieś motto życiowe?

Swoim mottem życiowym dzielę się często podczas różnych rozmów. Myślę, że sprawdzi się każdemu i w każdej sytuacji: to, co do ciebie należy wykonuj zawsze najlepiej jak potrafisz. Nie odpuszczaj, nie oglądaj się na innych ani na to co się najbardziej opłaca. Tylko tyle i aż tyle.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie