numer 015
czerwiec 2022
30

Prof. dr hab. Kamil Torres powołany na Pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych przy PKA

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Stanisława Wrzoska z dnia 14 lipca 2022 r. prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został powołany na Pełnomocnika ds. akredytacji kierunków medycznych.
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. Kamil Torres
Prorektor Torres będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu zmierzającego do potwierdzenia zgodności standardów stosowanych w odniesieniu do polskich uczelni medycznych ze standardami akredytacji i zapewniania jakości stosowanymi przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation oraz World Federation for Medical Education, w tym m.in. opracowanie i dostarczenie dokumentacji niezbędnej w powyższym procesie oraz udział w spotkaniach związanych z jego realizacją.

Gratulujemy Panu Prorektorowi i życzymy dalszych sukcesów.
 
Wiktoria Kinik, Grupa Informacyjna Blask
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie