numer 018
Grudzień 2022
4

Dlaczego badanie karier absolwentów jest ważne?

Informacje o naszych absolwentach i ich opinie stanowią dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ważne źródło wiedzy. Zebrane dane mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju uczelni i mogą być podstawą do wprowadzenia zmian w programach studiów. Dzięki pozyskanej wiedzy uniwersytet może przygotowywać studentów w zakresie rozwijania kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Biuro Karier opracowując ofertę bezpłatnych warsztatów również opiera się na informacjach pozyskanych z badania losów absolwentów.
Zdjęcie ilustracyjne, unsplash.com
Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Pracodawcy modyfikują oczekiwania dotyczące kwalifikacji i umiejętności jakie powinni posiadać pracownicy. Analiza losów absolwentów dostarcza informacji, które pomagają dostosowywać się do tych zmian.

Głównym celem badań jest poznanie opinii absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat programu ukończonych studiów oraz przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia, z punktu widzenia wymagań rynku pracy. Ważne jest także uzyskanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów.
Szczegółowe cele badania to:
- określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów,
- określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy,
- pozyskanie informacji dotyczących otoczenia społeczno-gospodarczego absolwentów,
- ocena zadowolenia z ukończonego kierunku studiów,
- ocena przydatności wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w czasie studiów,
- pozyskanie danych identyfikujących sytuację zawodową i status absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Badanie ma charakter anonimowy, realizowane jest metodą ilościowego sondażu za pośrednictwem Internetu (CAWI), a wszystkie uzyskane dane są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Założono, iż badaniem objęci są polskojęzyczni absolwenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nie jest jednak możliwe przeprowadzenie badania pełnej populacji absolwentów, gdyż duża liczba studentów nie wypełnia formularza monitorowania kariery zawodowej. Z uwagi na znaczenie informacji, które pozyskujemy w ramach badania zachęcamy studentów do wyrażenia zgody na kontakt (e-mail) po zakończeniu nauki oraz do wypełnienia przesłanej ankiety.

Raporty z badań są publikowane na stronie internetowej Biura Karier. Dzięki temu środowisko akademickie uczelni, kandydaci na studia oraz sami absolwenci mogą dowiedzieć się, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa po ukończeniu naszej uczelni.
mgr Sylwia Panek,
Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie