numer 018
Grudzień 2022
9

Na UMLub powołano rzecznika praw studentów i doktorantów

W trosce o poszanowanie i przestrzeganie podstawowych wartości, praw i wolności osób studiujących oraz zapobiegania ich naruszenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powołano rzecznika praw studentów i doktorantów. Pani rzecznik dr Katarzyna Hanas zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań, zapraszamy do lektury.

Dlaczego zaistniała potrzeba powołania rzecznika praw studentów i doktorantów?

W ostatnim czasie sporo mówi się o prawach i obowiązkach studenta, doktoranta czy nauczyciela akademickiego. Wiele zmian w tym zakresie nastąpiło po uchwaleniu nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od tamtego czasu na uczelniach w Polsce ruszyła machina powoływania osób do pełnienia funkcji rzecznika. 

Jakie zadania stoją przed rzecznikiem?
W pierwszej kolejności są to zadania organizacyjne. W moim przypadku otrzymałam wsparcie ze strony Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów. Dotyczy to głównie kwestii promowania działań rzecznika. Obecnie aktywny pozostaje formularz pozwalający na zgłaszanie spraw. Studenci i doktoranci mogą kontaktować się z rzecznikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dodatkowo rozważamy wprowadzenie w razie potrzeby indywidualnych spotkań stacjonarnych. Niewymienione powyżej zadania, pozostające w kompetencjach rzecznika, są związane ze zgłaszanymi przez studentów i doktorantów sprawami.
zdjęcie portretowe, kobieta zwrócona twarzą w lewą stronę, ubrana w jasną marynarkę
Rzecznik praw studentów i doktorantów pani dr Katarzyna Hanas
Z jakimi sprawami można zgłosić się do biura rzecznika?
Do rzecznika można zgłaszać sprawy dotyczące relacji student (doktorant)–student (doktorant), a także student (doktorant)–pracownik. Sprawy te mogą dotyczyć kwestii dyskryminacji, mobbingu, hejtu, codziennych problemów związanych ze sprawami uczelnianymi, takimi jak: interpretacja treści przepisów uczelnianych, zgłaszania inicjatyw związanych ze sprawami studenta i doktoranta.

Proszę napisać kilka słów o sobie, jakie ma Pani doświadczenie zawodowe i w działalności społecznej?

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym (adiunkt) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również aplikację radcowską i od 2019 r. jestem radcą prawnym i realizuję własną praktykę, prowadząc sprawy w postępowaniu sądowym i pozasądowym. W trakcie studiów działałam w Kole Mediacji i Negocjacji, natomiast od studiów doktoranckich współpracuję z komisją dyscyplinarną dla studentów na stanowisku sekretarza, a także działałam w Samorządzie Doktorantów, co wiązało się również ze sporządzaniem wewnętrznych przepisów. Z Uniwersytetem, jako pracownik, jestem związana od 2015 r. Również to, że jestem stale praktykującym radcą prawnym pozwala mi spojrzeć na sprawy w ich praktycznym ujęciu.

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w konkursie na to stanowisko?
Decyzja o wystartowaniu w konkursie była podyktowana chęcią pracy ze studentami i realizacją swoich zawodowych celów na nowej płaszczyźnie. Jednak oprócz zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, a wiec stricte pracy z prawnikami, prowadzę zajęcia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, wykłady ogólnouniwersyteckie dla wszystkich studentów.
A ze spraw praktycznych, jak można skontaktować się z rzecznikiem?
Z rzecznikiem można skontaktować się poprzez formularz udostępniony przez Samorząd Studentów, a także e-mailowo pod adresem: katarzyna.hanas@umlub.pl. Poza tym jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia spotkań stacjonarnych. 

Czy wpływają pierwsze sprawy? Czy już coś udało się zrealizować?
Tak naprawdę pierwsze czynności są związane z promowaniem funkcji rzecznika. Ale studenci kierują już pierwsze pytania, na które trzeba na bieżąco odpowiadać. 

Jak długo trwa kadencja rzecznika praw studentów i doktorantów?
Kadencja rzecznika trwa cztery lata.

Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie