numer 018
Grudzień 2022
4

Spotkanie Edukacyjne Dziekanów - II Międzynarodowe Sympozjum „Advanced in Dental Education”

W dniu 15 grudnia 2022 roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie stał się po raz pierwszy miejscem „Spotkania Edukacyjnego Dziekanów” w ramach II Międzynarodowego Sympozjum „Advanced in Dental Education” pod patronatem honorowym JM Rektora UM w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski, z udziałem dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia pani Małgorzaty Zadorożnej oraz Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki UM w Lublinie prof. dr hab. Kamila Torresa. Organizatorem spotkania była Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Renata Chałas. W wydarzeniu uczestniczyli Dziekani i Prodziekani Wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetów Medycznych z Gdańska, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Zabrza i Lublina.
Uczestnicy II Międzynarodowego Sympozjum „Advanced in Dental Education”
II Międzynarodowe Sympozjum „Advanced in Dental Education”
Podczas sympozjum swoje wykłady wygłosili: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres -Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UM w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas – Dziekan Wydział Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie, dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś prof. uczelni - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UML, dr n. med. Jarosław Sobieszczański prof. uczelni - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UML, dr n. med. Magdalena Horodeńska – Kierownik Pracowni Symulacji dla Bezpieczeństwa Pacjenta UML oraz studenci II i IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego: Julia Kloc i Oskar Tokarczuk.
Spotkanie miało na celu omówienie i przedyskutowanie najważniejszych aspektów organizacyjnych i prawnych dotyczących funkcjonowania wydziałów lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych i edukacji studentów realizowanej na tych wydziałach. Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące zmian w standardzie kształcenia lekarzy dentystów, organizacji zajęć z uwzględnieniem wprowadzenia nauczania modułowego, edukacji w zakresie kompetencji psychospołecznych, roli symulacji medycznej w kształceniu lekarzy dentystów, egzaminu OSCE na kierunku lekarsko-dentystycznym, utrzymania i rozwoju potencjału dydaktycznego kadry akademickiej. Wykładom towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń przedstawicieli poszczególnych uniwersytetów. Konwencja sympozjum zakładała przedstawienie problemów z punktu widzenia władz uczelni, nauczycieli i studentów.
Uczestnicy II Międzynarodowego Sympozjum „Advanced in Dental Education” siedzą przy stole konferencyjnym. Przy mównicy stoi Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
II Międzynarodowe Sympozjum „Advanced in Dental Education”
Spotkanie zostało zgodnie uznane za udane i potrzebne, a organizatorzy zostali poproszeni o ponowne zorganizowanie tego typu wydarzeń w przyszłości.
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie