numer 020
Marzec 2023
9

#3. Mobbing – kiedy? dlaczego? jak przeciwdziałać?

APPiE_UpTo_2500

Szanowni Państwo, drodzy Studenci,
W Blasku zagościła stała rubryka: APPiE_UpTo_2500, której celem jest poszerzanie naszej wiedzy o różnych aspektach funkcjonowania psychicznego. Dzisiejsze 2500 znaków przybliża problem mobbingu. Jeśli uznacie Państwo, że jakaś kwestia jest warta poruszenia w naszej rubryce na łamach BLASKU – napiszcie: appie@umlub.pl
Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. UML
Koordynator APPiE


#3. Mobbing – kiedy? dlaczego? jak przeciwdziałać?
by mgr Magdalena Fryze

Coraz częściej i głośniej mówi się o mobbingu w miejscu pracy. Słyszymy o zachowaniach mobbingowych przełożonych oraz o próbach walki o swoje prawa przez ofiary. Teoretycznie wiemy, na czym polega takie zjawisko i jakie negatywne konsekwencje za sobą pociąga. Jednak, czy do końca zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest mobbing, i czy nie dotyka on również nas? A co najważniejsze – jak się przed nim bronić?

Mobbing to długotrwałe, systematyczne i uporczywe działania skierowane przeciwko pracownikowi/uczniowi/studentowi, zachodzące w zamkniętym, zhierarchizowanym środowisku pracy. Jest to wyraz niebezpośredniej przemocy odbywającej się za pomocą słów oraz gestów. Mobbing rozpoczyna się stosunkowo dość niewinnie, na początku niepokojące zachowania mogą występować sporadycznie, jednak z czasem mogą przybierać na sile. Osoba dopuszczająca się mobbingu (mobber) może być wobec swojego pracownika sarkastyczna, a nawet cyniczna. Mobber będzie bezpodstawnie krytykował swojego pracownika, nie dawał szansy na możliwość wyrażenia swojego zdania, groził utratą pracy, nękał telefonami bądź emailami także po godzinach pracy, wypowiadał aluzje o charakterze seksualnym, rozsiewał plotki na temat pracownika, a nawet niejednokrotnie go ignorował. Do innych mniej typowych zachowań osoby dopuszczającej się mobbingu, możemy zaliczyć odbieranie wcześniej przydzielonych zadań lub ciągłe dokładanie nowych, których realizacja jest albo niemożliwa, albo całkowicie niepotrzebna. To wszystko powoduje, że pracownik staje się coraz bardziej zestresowany oraz bierny, ponieważ nie wie, jak się obronić. Jednocześnie traci chęć do pracy oraz boi się do niej przyjść. Pracownik będący ofiarą mobbingu zamyka się w sobie, traci wiarę w swoje siły oraz umiejętności. Co w konsekwencji może doprowadzić do depresji. 

Skoro wiemy, czym jest mobbing oraz w jaki sposób może się przejawiać, zastanówmy się, jak można sobie z nim radzić. Poniżej kilka rad:
  • bądź czujny i reaguj na zmiany postaw, w tym ignorowania oraz podważania kompetencji. Zapytaj, czy takie zachowanie jest czymś spowodowane oraz poproś o wyjaśnienie;
  • w momencie poniżania bądź ośmieszania postaraj się skonfrontować z mobberem poprzez komunikat, że nie podoba ci się jego zachowanie i nie życzysz sobie, aby traktowano ciebie w taki sposób;
  • bądź świadomy swoich praw i je egzekwuj (procedura antymobbingowa w uczelni – Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, możliwość złożenia skargi do PIP);
  • zbieraj dowody waszej konfrontacji – e-mail lub inny pracownik, jeśli był świadkiem nieetycznego zachowania.
grafika drzewo wpisane w kulę oraz napis Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie