numer 020
Marzec 2023
5

Preludium Bis 3

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Preludium Bis 3” prof. dr hab. Jacek Roliński i lek. Izabela Morawska-Michalska realizują projekt pt.: „Ocena roli limfocytów Tγδ u dorosłych chorych na pierwotne niedobory odporności (PNO) ze szczególnym uwzględnieniem: zaburzeń syntezy swoistych przeciwciał (SAD) oraz pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID)”.
Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa wrodzonych, rzadkich chorób charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem nawracających ciężkich infekcji, autoimmunizacji i nowotworów, w szczególności nowotworów hematologicznych. Są one przysłowiową zebrą wśród chorób – manifestują się często w podstępny sposób a pacjenci wymagają opieki wielu specjalistów. Istnieją dane mówiące o tym, że nawet 80% pacjentów z wrodzonymi niedoborami odporności pozostaje niezdiagnozowanymi, istnieje także znaczne opóźnienie w rozpoznawaniu chorób z tej grupy.
prof. dr hab. Jacek Roliński, lek. Izabela Morawska-Michalska
prof. dr hab. Jacek Roliński, lek. Izabela Morawska-Michalska
Największą rzeszę pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności stanowią osoby z zaburzoną syntezą przeciwciał. Mimo, że zdiagnozowani pacjenci z zaburzeniami syntezy swoistych przeciwciał korzystają z terapii substytucyjnej, nie zawsze są one na tyle efektywne by zapobiec kolejnym nawracającym infekcjom, rozwojowi autoimmunizacji oraz nowotworzeniu. Odpowiedź na pytanie „dlaczego”, pozostaje niejasna. Limfocyty γδT, stanowiące niewielką populację limfocytów T w ludzkiej krwi obwodowej, są pomostem między odpornością nabytą i wrodzoną. Dane literaturowe wskazują, że są one jednym z kluczowych elementów odpowiedzi immunologicznej przeciwko patogenom, nowotworom i mogą być zaangażowane w autoimmunizację. Te limfocyty mogą wykazywać zarówno właściwości pro-, jak i przeciwzapalne. Ostatnio stały się źródłem naukowego zainteresowania jako cel immunoterapii nowotworów. W związku z tym zainteresowała nas ich rola w kontekście PNO.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, to badanie będzie pierwszym oceniającym ilościowo i jakościowo limfocyty γδT w tym rodzaju niedoborów. Szczegółowa ocena limfocytów γδT przyczyni się do lepszego zrozumienia immunopatogenezy pierwotnych niedoborów odporności - CVID i SAD, a także ewentualnego rozwoju immunoterapii opartej o te komórki.
Przygotowała: lek. Izabela Morawska-Michalska
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie