numer 020
Marzec 2023
2

UMLub w stronę dostępności

Kolejnym ważnym tematem skierowanym do kadry dydaktycznej, jakim chcę się podzielić, jest kwestia tego, jak wspierać naszych studentów w spektrum autyzmu.

Studenci ze spektrum autyzmu to bardzo zróżnicowana grupa. Osobom tym trudności może sprawiać m.in. przebywanie w tłoku i hałasie, współpraca z grupą, komunikacja czy załatwianie spraw formalnych.

Do najczęstszych zasobów studentów z tej grupy należą uważność na szczegóły, dokładność, dostrzeganie zależności między zjawiskami.

Studenci ze spektrum autyzmu mogą z powodzeniem kończyć studia, robić karierę naukową, znajdować zatrudnienie w wielu różnorodnych obszarach.

Jakie wsparcie możemy zaproponować studentom ze spektrum autyzmu:
 • konsultacje psychologiczne,
 • wsparcie tutora,
 • ustalenie indywidualnej organizacji studiów,
 • dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów,
 • wsparcie podczas zajęć. 
Przeprowadzając zajęcia dydaktyczne ze studentami z autyzmem, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach, mianowicie:
 • studentowi z autyzmem stawiamy takie same wymagania, jak innym studentom, ponieważ zamierzają oni zdobyć wykształcenie wyższe, które daje uprawnienia do wykonywania odpowiedzialnych zadań zawodowych;
 • w komunikacji ze studentem pamiętajmy o możliwości wystąpienia konfliktów wynikających z trudności studenta w zakresie odczytywania komunikatów niewerbalnych, takich jak ton głosu czy mowa ciała, a tym samym niemożność odczytywania intencji, samopoczucia, czy nastroju drugiego człowieka;
 • w rozmowach ze studentem starajmy się być precyzyjni i unikajmy niedosłowności ponieważ student z autyzmem może nasze wypowiedzi rozumieć dosłownie;
 • aby ułatwić proces przyswajania wiedzy, podkreślajmy najważniejsze informacje w naszej wypowiedzi, a także róbmy krótkie przerwy w trakcie jej trwania;
 • warto dyskretnie zwrócić uwagę na to, czy polecenie wypowiedziane do grupy zostało także dobrze zrozumiane przez studenta z autyzmem. Dodatkowo możemy przedstawić zadanie z podziałem na mniejsze etapy oraz przekazać instrukcję w formie pisemnej. Przedstawianie materiału w różnorodny sposób, np. w formie prezentacji, schematów, diagramów, dodatkowych zwięzłych opisów może być pomocne w przyswajaniu wiedzy przez studenta z autyzmem;
 • dla studentów z autyzmem szczególnie trudne mogą być sytuacje, gdy na zajęciach zostanie zaburzony porządek, do którego student wcześniej przyzwyczaił się. W takiej sytuacji student może być bardziej drażliwy, dlatego pozwólmy mu na wyrażenie emocji, zachowajmy w trakcie ich wyrażania spokój;
 • student z autyzmem może mieć potrzebę zadawania w trakcie zajęć pytań lub formułowania długich wypowiedzi, które mogą być uciążliwe dla pozostałych studentów – pozwólmy mu się wypowiedzieć, a jednocześnie stwórzmy ramy dla jego wypowiedzi, możemy również zaproponować w tej sytuacji konsultacje;
 • studenci z autyzmem mogą wykazywać nietypowe zainteresowania, w których są ekspertami, dlatego jeśli będzie taka możliwość, zainicjujmy sytuację, w której student mógłby podzielić się swoją wiedzą, a tym samym zbudować pozytywny wizerunek w grupie rówieśniczej;
 • dla studenta z autyzmem pomoc powinna być dostosowana indywidualnie do jego potrzeb, dlatego warto po zajęciach porozmawiać ze studentem o jego potrzebach. 
logo Funduszy Europejskich z hasłem Fundusze i rozwój, kolejno flaga Polski i podpis Rzeczpospolita Polska, kolejno flaga Unii Europejskiej
Tekst: mgr inż. Dorota Dudka, koordynator ds. dostępności
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie