numer 020
Marzec 2023
8

Kierownicy jednostek w pigułce

W marcowej odsłonie przedstawiamy prof. dr hab. n. farm. Annę Bogucką-Kocką, panią kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką, Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zapraszamy do lektury!
Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Czym zajmuje się jednostka, którą Pani Profesor kieruje?
Pracownicy Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką (KiZBG) prowadzą wielokierunkowe i interdyscyplinarne badania w obszarze genetyki i parazytologii medycznej. Zajmujemy się poszukiwaniem nowych markerów molekularnych w oparciu o analizę zmian mikroRNomu i transkryptomu osób chorujących na przewlekłą chorobę żylną, tętniaki aorty, miażdżycę tętnic kończyn dolnych, z wykorzystaniem technik macierzy OpenArray, metody real-time PCR i sekwencjonowania nowej generacji (NGS), a badania zaowocowały trzema przyznanymi patentami. Patent nr PL234498 otrzymał złoty medal na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 oraz nagrodę International Federation of Inventors’ Associations (IFIA). Zajmujemy się również poszukiwaniem związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego o aktywności przeciwnowotworowej i analizą zmian ekspresji genów związanych ze szlakiem apoptozy, autofagii i oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych. Opracowaliśmy model hodowli nicieni z rodzaju Rhabditis i metodologię badania aktywności przeciwpasożytniczej związków (chroniony patentem), który umożliwił nawiązanie współpracy z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. W efekcie powstało kolejnych osiem patentów, z których trzy PL236366, PL236684, PL236365 zostały nagrodzone złotym medalem na XIII INTARG 2020. Pracownicy KiZBG koordynują i prowadzą zajęcia na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, prowadzą kursy szkoleniowe z zakresu diagnostyki parazytologicznej we współpracy m.in. z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz w ramach szkoleń specjalizacyjnych z zakresu mikrobiologii medycznej i diagnostyki laboratoryjnej. Pracownicy KiZBG angażują się również w wiele inicjatyw związanych z popularyzacją nauki, w 2023 roku otrzymaliśmy nagrodę za Najlepszy Projekt Piknikowy.

Co lubi Pani Profesor w swojej pracy?
Lubię bardzo wiele aspektów mojej pracy, po pierwsze to, że praca daje mi możliwość nieustannego rozwoju, realizacji planów zawodowych, współpracy z innymi osobami, od których mogę się uczyć i dla których jestem nauczycielem; lubię czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, której rezultaty mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i życia pacjentów. 

Moja kariera zawodowa...
Jestem absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł magistra farmacji uzyskałam w 1988 r. W tym samym roku rozpoczęłam pracę w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej. W 2015 r. objęłam stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką, gdzie pracuję do dziś. Tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymałam w roku 2019. W 2007 roku uzyskałam tytuł specjalisty w specjalności – lek roślinny. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania projektami i badaniami naukowymi ukończyłam z wyróżnieniem studia podyplomowe menedżer badań naukowych i prac rozwojowych (2013 r.) oraz 40 kursów i szkoleń, w kraju i za granicą. Prowadzę prace naukowe i badawczo-rozwojowe we współpracy z firmami z sektora farmaceutycznego. Jestem współautorem 23 przyznanych patentów. 

Ja prywatnie...
Jestem mamą, żoną, przyjaciółką i kobietą o wielu pasjach, interesuję się sztuką, literaturą, muzyką, ogrodnictwem, ceramiką… A czasami lubię robić… nic.
narysowana pigułka i napis Kierownicy jednostek w pigułce
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie