numer 020
Marzec 2023
21

Kierownicy jednostek w pigułce

W marcowej odsłonie przedstawiamy dra hab. n. med. Witolda Zgodzińskiego, profesora uczelni, kierownika Katedry Pielęgniarstw Zabiegowych, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zapraszamy do lektury!
lekarz w kitlu
dr hab. n. med. Witold Zgodziński, prof. uczelni
Czym zajmuje się jednostka, którą Pan Profesor kieruje?
Katedra Pielęgniarstw Zabiegowych, którą mam zaszczyt kierować od 2021 roku, realizuje swoje działania statutowe, głównie koncentrują się wokół dydaktyki studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. W ramach Katedry funkcjonują trzy zakłady: Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Pracownia Ran Przewlekłych. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne oraz koordynują praktyki zawodowe studentów naszego Wydziału, głównie w oparciu o uniwersyteckie szpitale kliniczne. Naszym celem jest przede wszystkim dostarczanie wiedzy praktycznej, niezbędnej do wykonywania odpowiedzialnej pracy pielęgniarki, położnej czy fizjoterapeuty. Zajęcia prowadzimy także w Centrum Symulacji Medycznej, w którym zlokalizowana jest Pracownia Ran Przewlekłych. W tej nowej jednostce udało się zorganizować doskonałe wyposażenie treningowe do praktycznej nauki postępowania z ranami wymagającymi długiego leczenia, z wykorzystaniem różnych nowoczesnych metod, takich jak kompresjoterapia czy terapia podciśnieniowa. Ponadto w Katedrze prowadzone są prace dyplomowe licencjackie i magisterskie oraz dysertacje doktorskie.    
 
Co lubi Pan Profesor w swojej pracy?
Od lat jestem związany z pracą dydaktyczną na uczelni. Prowadziłem zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego, a teraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przez cały czas pracy zawodowej ogromną satysfakcję i przyjemność daje mi to, że przekazuję swoje doświadczenie i wiedzę młodszym pokoleniom medyków. Od lat pracuję jako chirurg i ta dziedzina jest mi najbliższa. Uważam, że nauczanie chirurgii jest trudne i odpowiedzialne, ponieważ szczególnie wiąże wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Wykształcenie chirurga czy pielęgniarki chirurgicznej wymaga długiego czasu, wielu poświęceń i może dlatego nie jest to dziedzina „pierwszego wyboru” absolwentów uczelni medycznych. Zatem szczególną satysfakcję daje mi możliwość kształcenia podyplomowego moich wcześniejszych studentów, którzy – mimo wszystko – zdecydowali się specjalizować w tej pięknej dziedzinie medycyny, jaką jest chirurgia. Wysoko cenię sobie współpracę w bardzo profesjonalnym zespole naszej Katedry, który stwarza niezwykle przyjazną atmosferę.

Moja kariera zawodowa...
Od ukończenia studiów w roku 1995 moja praca zawodowa jest związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Rozpoczynałem jako doktorant w Katedrze Farmakologii, a następnie pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej SPSK1 w Lublinie. W 2019 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2021 roku jestem kierownikiem Katedry Pielęgniarstw Zabiegowych. Od 2022 roku pracuję też w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK4.    

Ja prywatnie...
Mam żonę, farmaceutkę, oraz dwie dorosłe córki, studentki medycyny.
Hobby: żeglarstwo i wędrówki górskie.
narysowana pigułka oraz podpis Kierownicy jednostek w pigułce
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie