numer 020
Marzec 2023
5

Kierownicy jednostek w pigułce

W marcowej odsłonie przedstawiamy panią dr hab. n. med. Agnieszkę Lasotę, profesora uczelni, kierownika Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zapraszamy do lektury!
portret kobiety, uśmiechnięta, profesor Agnieszka Lasota
Dr hab. n. med. Agnieszka Lasota, prof. uczelni
Czym zajmuje się jednostka, którą Pani Profesor kieruje?
Zakład Ortopedii Szczękowej ma długie tradycje, został utworzony w 1975 roku, a pierwszym kierownikiem była pani prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska, światowej sławy ortodonta, założycielka Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zadania jednostki to kształcenie przed- i podyplomowe, działalność kliniczna, czyli leczenie ortodontyczne pacjentów, oraz prace badawcze w tym obszarze. Miesięcznie przyjmujemy około 1200 pacjentów w Poradni Ortopedii Szczękowej i Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki, bazie klinicznej UCS dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji. Leczenie wad zgryzu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik ortodontycznych to nasze główne wyzwania terapeutyczne. Ponadto w jedynej w makroregione Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki obejmujemy kompleksową opieką pacjentów z najpoważniejszymi wrodzonymi anomaliami w obrębie twarzy.

W jednostce realizowane są tematy badawcze dotyczące m.in. nieprawidłowości zębowych u dzieci z wadą rozszczepową, diagnostyki z użyciem nowoczesnych technologii, etiologii wad wrodzonych oraz zakotwiczenia szkieletowego.

Co lubi Pani Profesor w swojej pracy? 
Zawodowo najbardziej inspiruje mnie praca z pacjentami z wadami rozwojowymi twarzoczaszki, a moją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie staram się przekazać zarówno studentom, jak i współpracownikom. Mimo że ciężkie wady często nie są możliwe do wyleczenia w stopniu idealnym, to wprowadzane procedury i praca włożona w edukację rodziców lub opiekunów mogą znacząco poprawić pacjentowi jakość życia, oraz ich najbliższym, przywrócić funkcję narządu żucia, a czasem nawet uratować zdrowie. Kontakt z dziećmi jest niezwykle cenny, a ich zaufanie i radość z poprawy wyglądu dają mi dużo satysfakcji.

Lubię też możliwość naukowego zgłębiania problemów, przed jakimi stoję w praktyce klinicznej, oraz poszukiwanie rozwiązań poprzez realizowanie programów badawczych i kontakt z ludźmi nauki w Polsce i na świecie.

Moja kariera zawodowa to wieloletnia wytężona praca w zawodzie jako lekarz ortodonta oraz nauczyciel akademicki. Po skończeniu studiów w 1999 r. na lubelskiej Akademii Medycznej rozpoczęłam pracę w Poradni Wad Rozwojowych Twarzoczaszki. Jednocześnie prowadziłam badania naukowe, uczestniczyłam w konferencjach i kursach w kraju i za granicą. Tytuł specjalisty ortodonty uzyskałam w roku 2007, stopnień doktora nauk medycznych w 2017, a doktora habilitowanego w 2022.

Ja prywatnie... 
Cenię sobie kontakt z naturą, pracę w ogrodzie, lubię muzykę, która od najmłodszych lat towarzyszyła mi dzięki domowym koncertom akordeonowym mojego ojca. Mam męża, dwóch synów, psa, dwa koty, żółwia i akwarium Malawi.
narysowana pigułka oraz napis Kierownicy jednostek w pigułce
Przygotowała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie