numer 020
Marzec 2023
4

Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Opiekunkami Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych są mgr Katarzyna Szczekala i dr n. hum. Katarzyna Karska, natomiast przewodniczącą jest Joanna Upchurch - studentka III roku kierunku Lekarskiego. Kierownictwo nad zakładem obejmuje prof. dr n. o zdr. Piotr Flieger.
Warsztaty SKN Komunikacji Medycznej z Myślenia Wizualnego
Warsztaty SKN Komunikacji Medycznej z Myślenia Wizualnego
SKN Komunikacji Medycznej przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych działa od 1 stycznia 2019 roku, a obecna liczba członków wynosi 25 osób.
II Targi STN 2022
II Targi STN 2022
Głównym celem koła jest rozwijanie sprawności językowych w języku angielskim i polskim ze zwróceniem uwagi na jakość komunikatu i delikatność w przekazywaniu informacji oraz zrozumienie przekazu. Koncentrujemy się na kontekście medycznym, głównie w relacji pacjent – medyk. Poznajemy różne style komunikacji w ochronie zdrowia i ich role, wykorzystanie technik usprawniających i pomocy wizualnych by zadbać o zrozumiałą i skuteczną komunikację. Uwrażliwiamy się na metafory używane w kontekście medycznym. Dużą wagę przywiązujemy do rozmowy inicjującej wprowadzenie zmian w stylu życia z pacjenta, która charakteryzuje się empatią i zastosowaniem rozmowy mocno skoncentrowanej na pacjencie, przykładowo Dialog Motywujący. Ponadto, realizowaliśmy bardzo ciekawy temat wizualizacji komunikatów. Koło promuje naukę języka angielskiego w szerokim zakresie komunikacyjno-kulturowym poprzez organizację otwartych wykładów oraz quizów na platformie moodle dla całej społeczności uczelni.

W ramach działalności koła organizowane były wykłady otwarte dla członków i całej społeczności uczelni, które prowadzili mówcy z zagranicy, osoby współpracujące z nami. Poruszali oni aktualne tematy w ich praktyce zawodowej.

Gościliśmy lekarkę Panią dr Claudię Cardenas, absolwentkę naszej alma mater, pracującą w szpitalu w Stanach Zjednoczonych, która podzieliła się z nami pierwszymi obserwacjami z okresu pandemii, opieki nad pacjentami covidowymi i szczepieniami. Pan dr Brian E. Wallace z Wielkiej Brytanii, również absolwent naszej uczelni i doktorant Pani Prof. Jolanty Masiak, podzielił się z nami swoim doświadczeniem z pracy z pacjentami uzależnionymi od hazardu, mediów społecznościowych, techonologii i pornografii oraz współpracy z lekarzami i specjalistami ds. zdrowia psychicznego z całego świata w zakresie rozpoznawania i leczenia kompulsywnych zachowań. Amerykanka Pani Adele Levin, fizjoterapeutka i autorka książki „Run Don’t Walk” przybliżyła nam wyzwania ze swojej pracy z weteranami wojennymi z Afganistanu i Iraku w ośrodku Walter Reed Army Medical Center - światowym liderem w rehabilitacji pacjentów po amputacji. Pan Vishal Kapoor, zastępca dyrektora ds. medycyny laboratoryjnej w Columbia Center for Infections and Immunity (CCII) przedstawił obowiązki i specyfikę swojej pracy. Pani Karina Sergiej, absolwentka naszej uczelni i specjalistka Data Science pracująca w Anglii przybliżyła nam temat wartości informacji i danych w świecie nauki. Pan Piotr Boguta, farmaceuta z Anglii przedstawił wyzwania komunikacyjne w opiece farmaceutycznej.

Wykłady te zawsze kończyły się wymianą refleksji wraz ze słuchaczami. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze względu na możliwość praktyki języka angielskiego oraz poszerzenia tematyki zawodowej o bardzo praktyczne informacje, wskazówki, doświadczenia z pierwszej ręki.
Nagrody członkiń SKN Komunikacji Medycznej
Nagrody członkiń SKN Komunikacji Medycznej
Idea takich spotkań ewoluowała i gościliśmy na naszych wykładach pracowników naszej uczelni, którzy wygłaszali referaty w języku angielskim. W Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki 12.05.2020 r. Pani mgr Agnieszka Chrzan-Rodak z Wydziału Nauk o Zdrowiu przybliżyła sukcesy i trudy tego zawodu. Pani dr Alina Deluga przedstawiła charakterystykę opieki wytchnieniowej The impact of respite care burden on the quality of life of informal carers in Poland. Pani dr Agnieszka Polak zapoznała słuchaczy z historycznym rysem komunikacji medycznej Doctor-patient communication: from ancient times to contemporary personalised medicine. Pan dr hab. Sławomir Dresler zaciekawił słuchaczy procesami w tkankach Accumulation of trace elements in tissues of various origins and their influence on pathophysiological processes in living organisms.

Ponadto, współpracujemy z naukowcami z innych uniwersytetów, którzy również wygłosili niezmiernie ciekawe wykłady. Pani dr Antonina Doroszewska ze Studium Komunikacji Medycznej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiła własne rozwiązania w nauczaniu komunikacji medyków Komunikacja medyczna - znaczenie i perspektywy w kontekście pacjentów również symulowanych. Zaś Pani dr Aleksandra Borowicz z Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL, przybliżyła nam wyzwania dotyczące Komunikacji z pacjentem słabosłyszącym i niesłyszącym.

Nasze koło od początku swojej aktywności skupia się na współpracy naszych studentów obcojęzycznych z polskimi studentami. W ramach koła organizowany jest Klub Językowy Komunikacji Medycznej, który oprócz celi realizowanych przez koło dawał możliwość nowych przyjaźni międzynarodowych i promocji różnych kultur.

W lutym 2023 roku, dwie członkinie naszego koła wygłoszą referat na międzynarodowej konferencji "The 6th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2023) "Building Bridges for Future Public Health Preparedness and Response" w Colombo na Sri Lance.

Koło daje możliwość na rozwinięcie w sobie wrażliwości, na komunikację, komunikat i jakość relacji. Cieszymy się, że nasi członkowie to osoby, które mają wewnętrzną potrzebę, motywację poszerzania swoich kompetencji językowych. Uczymy się tego już poprzez współpracę w kole i możliwość swobodnej pracy, wymiany poglądów, refleksji. Koło oferuje typową działalność naukową jak prace naukowe o tematyce związanej z komunikacją w medycynie, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych, przygotowanie i przedstawianie naukowych plakatów, prezentacji, referatów, pisanie publikacji do naukowych czasopism w języku angielskim. Możemy pochwalić się wyróżnieniami i nagrodami za prezentacje badań naszych członkiń. Organizujemy warsztaty, spotkania, rozmowy, wykłady, quizy.
Warsztaty SKN Komunikacji Medycznej z Myślenia Wizualnego
Warsztaty SKN Komunikacji Medycznej z Myślenia Wizualnego
Spotkania odbywają się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Collegium Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4 lub online po ustaleniu terminów z członkami koła. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualnych spotkań z członkami lub pracy w małych grupach badawczych w zależności od potrzeb, by opracować materiały dotyczące zagadnień komunikacji, nad którymi pracują członkowie.

Koło skierowane jest do studentów wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym. Najistotniejsze jest zainteresowanie komunikacją i chęć pracy nad nią. Nie prowadzimy rozmowy rekrutacyjnej. Dodatkowo, jeżeli chce ktoś zacząć swoją przygodę z uczestniczeniem w konferencjach to Koło zapewnia sprzyjające warunki, żeby spróbować swoich sił w tego typu pracach. Zapraszamy do odwiedzenia grupy Koła na Facebooku.

Przygotowali: Opiekunowie i członkowie SKN Komunikacji Medycznej
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie