numer 022
Maj 2023
4

PRELUDIUM 21

W ramach konkursu PRELUDIUM 21 dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki otrzymał projekt badawczy pt.: „Elastyczny, rozciągliwy i antybakteryjny opatrunek kurdlanowo-taninowy do zapobiegania i leczenia zainfekowanych ran - ocena in vitro i in vivo” kierowany przez mgr Annę Michalichę - doktorantkę Szkoły Doktorskiej. Opiekunem naukowym projektu jest prof. Anna Belcarz.
Pomimo intensywnego rozwoju sektora biomateriałów, leczenie ran nadal stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnej medycyny, będące jednocześnie znacznym obciążeniem finansowym dla systemu opieki zdrowia na całym świecie. Stosowane obecnie konwencjonalne opatrunki na rany (np. bandaże, pianki, hydrożele) wykazują wiele ograniczeń, takich jak na przykład brak specyficznej reakcji na zmiany środowiska w obszarze gojącej się rany czy też niski potencjał przeciwbakteryjny. Wzrost oporności bakterii na konwencjonalne leki stosowane w leczeniu zakażeń stanowi główny problem w obszarze projektowania i doskonalenia opatrunków na rany. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod ich leczenia. Nieodzownym aspektem podczas projektowania nowatorskich materiałów jest wykorzystanie naturalnych, łatwo biodegradowalnych związków o krótkim okresie półtrwania. Ten sam trend dotyczy produkcji opatrunków na rany.
mgr Anna Michalicha
mgr Anna Michalicha
Wyzwanie dla medycyny XXI wieku stanowi opracowanie inteligentnych hydrożelowych opatrunków na rany, które reagują na zmiany zachodzące podczas procesu gojenia, co jest jednym z kluczowych wymagań stawianych tego typu produktom. Mogą one rozwiązać nie tylko problem leczenia ran, ale również ułatwić funkcjonowanie innych dziedzin systemu zdrowia publicznego zarówno pod względem klinicznym jak i ekonomicznym.

Opracowanie prototypu opatrunku o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, który jest w stanie reagować na zmiany pH środowiska, a także jest elastyczny i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, może być wielkim kamieniem milowym w tej dziedzinie.

Celem projektu jest sprawdzenie, czy kompozyt kurdlanowo-taninowy, przygotowany jednoetapową i ekologiczną metodą, niewymagającą zastosowania rozpuszczalników organicznych, wykazuje potencjał jako elastyczny, wspomagający gojenie ran, hamujący krwawienie i antybakteryjny opatrunek na rany.

Realizacja projektu pozwoli na:
- stworzenie prototypu inteligentnego, wysokoadhezyjnego, wysoce odpornego na nacisk i rozciąganie opatrunku hydrożelowego, wrażliwego na pH i opartego na naturalnych komponentach;
- określenie, czy taki opatrunek może zostać skutecznie wzbogacony/zmodyfikowany substancjami leczniczymi tak, aby wykazywał wzmocniony efekt terapeutyczny;
- stwierdzenie, czy prototypy powstałych materiałów wykazują potencjał przeciwbakteryjny oraz pożądaną funkcjonalność i bezpieczeństwo po aplikacji.

W przypadku uzyskania pozytywnych rezultatów, wytworzone hydrożele opatrunkowe będą mogły zostać zastosowane jako biobezpieczne, inteligentne opatrunki do leczenia ciężkich ran poparzeniowych oraz zakażeń bakteryjnych ran pooperacyjnych.
Przygotowała: mgr Anna Michalicha
Zdjęcie z prywatnego archiwum mgr Anny Michalichy
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie