numer 022
Maj 2023
10

Kierownicy jednostek w pigułce

Przedstawiamy sylwetkę prof. dra hab. n. farm. Krzysztofa Jóźwiaka, kierownika Katedry Chemii 
prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak
prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak
Czym zajmuje się jednostka, którą Pan Profesor kieruje?
Katedra Chemii jest jedną z najstarszych jednostek na naszym Uniwersytecie. Historycznie zajmowała się chemią analityczną, a szczególnie chromatografią: ojcowie założyciele, profesorowie Edward Soczewiński i Andrzej Waksmundzki, publikowali w czasopiśmie Nature artykuły dotyczące teorii metod chromatograficznych i mówiło się wtedy o Lubelskiej Szkole Chromatografii. Obecnie tematyka badawcza jest bardzo zróżnicowana. W Katedrze jest kilkanaście zespołów badawczych, każdy z nich realizuje swoje projekty. Dużą aktywność wykazujemy na przykład w obszarze analiz chemicznych substancji o znaczeniu biologicznym lub klinicznym, w tym substancji pochodzenia roślinnego, pestycydów, jonów nieorganicznych. Mamy naukowców opracowujących nowe metody bioanalityczne, prototypy aparatury albo na przykład produkty kosmetyczne na bazie ekstraktów pochodzących z porostów. Prowadzimy badania z zakresu chemii leków, mające na celu wyjaśnienie molekularnych mechanizmów działania cząsteczek leków; projektujemy nowych kandydatów na leki. Mamy silną grupę zajmującą się komputerowym modelowaniem molekularnym; ostatnio moi współpracownicy coraz śmielej wkraczają w obszar badań na modelach zwierzęcych.
A na polu dydaktycznym realizujemy kształcenie chemiczne dla studentów farmacji, analityki medycznej, biomedycyny, kosmetologii czy dietetyki, uczymy też studentów farmakokinetyki, biofarmacji czy molekularnych mechanizmów działania leków.

Co lubi Pan Profesor w swojej pracy?
Chyba każdy profesor ceni w swojej pracy to, że nie można się nudzić. Można obserwować (i w miarę możliwości w tym uczestniczyć) ciągły postęp wiedzy naukowej, który szczególnie w obszarze biomedycznym odbywa się na niespotykaną wcześniej skalę – coś co jeszcze 5 lat temu brzmiało jak science fiction dziś już się dzieje w laboratoriach, klinikach czy startupach. To zapewnia niesamowitą frajdę, motywację do kolejnych wysiłków i brak rutyny. Lubię też opowiadać o tym studentom.

Moja kariera zawodowa...
Po skończonych studiach chemicznych rozpocząłem pracę w Katedrze, którą obecnie kieruję. W 2000 roku obroniłem doktorat, który otworzył mi drogę na trzyletni staż podoktorski w Narodowych Instytutach Zdrowia w Maryland, w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski czułem, że nadal potrzebuję zdobywać doświadczenie i zdecydowałem się na drugi staż podoktorski, tym razem w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Po tym wszystkim wróciłem na Uczelnię z mocnym postanowieniem stworzenia własnego, młodego i prężnego zespołu badawczego i dzięki życzliwości kilku profesorów oraz zaangażowaniu tych młodych i prężnych, udało się to zrealizować. W 2015 roku zespół ten stał się fundamentem nowo powstałego Zakładu Biofarmacji, w 2021 zostałem kierownikiem Katedry Chemii.

Ja prywatnie...
...wolę pozostawać prywatnym. Jeżeli muszę uchylić jakąś tajemnicę, to lubię jeździć na rowerze i nie mam konta na TT.
Rozmawiała: Justyna Jóźkiewicz
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie