numer 022
Maj 2023
4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas obchodów 3 maja

Dnia 3 maja Polska obchodzi niezwykle istotne święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. W związku z tak ważnym świętem, na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się część uroczystości upamiętniających ten szczególny dzień. Licznie zebrani mieszkańcy miasta usłyszeli złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin, Hymn Narodowy RP, Preambułę Konstytucji Trzeciego Maja. Byli też świadkami podniesienia Flagi RP oraz salwy armatniej.
Warsztaty z Ratownictwa Medycznego podczas obchodów 3 Maja
Warsztaty z Ratownictwa Medycznego podczas obchodów 3 Maja
W tak ważnych obchodach wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od wczesnych godzin porannych trwały przygotowania do pokazów i warsztatów z pierwszej pomocy. Nad całością działań przyszłych ratowników medycznych ze Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego czuwali pracownicy Uniwersytetu Medycznego: mgr Mariusz Gawroński oraz mgr Adam Gorgol. Długo przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów mieszkańcy miasta oraz turyści z zainteresowaniem podchodzili do stoiska, aby wziąć czynny udział w warsztatach z resuscytacji krążeniowo oddechowej (z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego/AED), postępowania w zadławieniu osoby dorosłej (ćwiczenia z wykorzystaniem kamizelki ACT Fast) i niemowlęcia oraz tamowaniu krwotoków z wykorzystaniem opaski uciskowej (typu CAT gen.7). Studenci Alma Mater odpowiadali również na liczne pytania dotyczące innych stanów zagrożenia życia i zdrowia. Część praktyczną prowadzili studenci: Dominika Próchnicka, Paulina Krukowska, Paulina Bryła, Julia Kmieć, Zuzanna Borowiec, Sabina Czopek, Kacper Krupa, Michał Wyrostek, Borys Gromek, Maciej Statek. W dalszej części dnia odbył się pokaz pierwszej pomocy. Na wstępie moderujący pokaz przekazał informację ze sceny o pozorowanej sytuacji zagrożenia życia, która zaistnieje u jednej z osób spośród uczestników obchodów. Chwilę później młody mężczyzna złapał się za klatkę piersiową i poprosił o wezwanie pomocy jednego z mieszkańców Lublina. Studenci realizujący warsztaty z pierwszej pomocy zostali szybko powiadomieni o całej sytuacji. Bez zastanowienia zadbali o swoje bezpieczeństwo i przystąpili do ratowania życia mężczyzny. Do osoby z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego został zadysponowany w trybie pilnym zespół ratownictwa medycznego (ZRM). Poproszeni przez komentatora obserwatorzy ustawili się otaczając kołem miejsce zdarzenia. Mężczyzna stracił przytomność. Studenci ocenili oddech oraz tętno poszkodowanego. Rozpoznali nagłe zatrzymanie krążenia. Zapadła decyzja o natychmiastowym rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz jak najszybszym dostarczeniu defibrylatora AED. Do momentu dojazdu ZRM trwała walka o życie mężczyzny. W momencie dotarcia ratowników medycznych wykonywano kolejną defibrylację. Wspólnymi siłami u poszkodowanego mężczyzny przywrócono spontaniczne krążenie. Jako podsumowanie ze sceny padły słowa, cytuję: „Kwintesencją łańcucha przeżycia jest współdziałanie świadków zdarzenia i przybyłych na miejsce medyków. Tylko wtedy poszkodowany otrzymuje szansę na dotarcie do szpitala”. W rolę osób udzielających pierwszej pomocy oraz członków ZRM wcielili się studenci: Aleksandra Węgorzewska, Anna Widomska, Mateusz Kuziuk, Mateusz Pasztelaniec oraz Aleksander Nieściór. Moderatorem i komentatorem pokazu był mgr Adam Gorgol. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne spotkania z pierwsza pomocą.
Autor: mgr Adam Gorgol
Samodzielna Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego UMLub
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie