Informator uniwersytecki

numer
7

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

REDAKTORZY

Kierownik sekcji Joanna Tęsna
blask@umlub.pl
joanna.tesna@umlub.pl
507214621

Justyna Jóźkiewicz
blask@umlub.pl 
justyna.jozkiewicz@umlub.pl
500290487

prof. dr hab. Kamil Torres
kamil.torres@umlub.pl
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

KOLUMNA STUDENCKA

NAUKA I PROJEKTY


ADMINISTRACJA I PROGRAMOWANIE
Rafał Szyszko
rafal.szyszko@umlub.pl
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie