Informator uniwersytecki

Blask
2
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
REDAKTORZY

Katarzyna Flor
blask@umlub.pl 
katarzyna.flor@umlub.pl
507 214 621

Aleksandra Kaźmierczak
blask@umlub.pl 
aleksandra.kazmierczak@umlub.pl
507 214 623

Aleksandra Klimek
blask@umlub.pl 
aleksandra.klimek@umlub.pl

prof. dr hab. Kamil Torres
kamil.torres@umlub.pl
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki


NAUKA I PROJEKTY

Martyna Rucińska
martyna.rucinska@umlub.pl 

Marlena Wosiak
marlena.wosiak@umlub.pl 


ADMINISTRACJA I PROGRAMOWANIE
Rafał Szyszko
rafal.szyszko@umlub.pl
© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie