Informator uniwersytecki

numer
7

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

REDAKTORZY

Joanna Tęsna
blask@umlub.pl
joanna.tesna@umlub.pl
507214621

Aleksandra Kaźmierczak
blask@umlub.pl 
aleksandra.kazmierczak@umlub.pl
507214623

Justyna Jóźkiewicz
blask@umlub.pl 
justyna.jozkiewicz@umlub.pl

prof. dr hab. Kamil Torres
kamil.torres@umlub.pl
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

KOLUMNA STUDENCKA
Sara Moqbil, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego
Michał Siwek, przewodniczący Samorządu Studenckiego

NAUKA I PROJEKTY
Martyna Rucińska
martyna.rucinska@umlub.pl 

ADMINISTRACJA I PROGRAMOWANIE
Rafał Szyszko
rafal.szyszko@umlub.pl
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie