Informator uniwersytecki

Blask
Kursy dokształcające dla stomatologów
Centrum Kształcenia Podyplomowego niezmiennie kusi swoją ofertą. Tym razem dwa nowe kursy przeznaczone dla lekarzy dentystów: „Tomografia stożkowa w praktyce stomatologicznej” oraz „Fotografia stomatologiczna”.

TOMOGRAFIA STOŻKOWA W PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ

Celem kursu jest przedstawienie aktualnych informacji dotyczących zastosowania tomografii stożkowej w praktyce stomatologicznej. W wykładach zostaną omówione kolejno podstawy techniczne tomografii stożkowej, jej zalety i wady, np. artefakty. Nie może zabraknąć miejsca na prezentację anatomii radiologicznej przekrojów CBCT jako podstawy, gdyż bez dogłębnej znajomości obrazów prawidłowych struktur anatomicznych nie ma możliwości prawidłowego wykrywania zmian patologicznych.

We wstępie do interpretacji CBCT zostanie przedstawione systematycznej podejście do oceniania badań z punktu widzenia radiologa ze zwróceniem szczególnej uwagi na ogólne objawy radiologiczne, które składają się następnie na obrazy poszczególnych jednostek chorobowych. Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych gremiów zostaną przedstawione możliwości zastosowania tomografii stożkowej w praktyce stomatologicznej, kolejno w implantologii stomatologicznej, endodoncji, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej, diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych, periodontologii. Zostaną omówione tez inne zastosowania CBCT.
Kursy dokształcające dla stomatologów
Dzień 1
Tomografia stożkowa (CBCT) – podstawy, wady, zalety (1 godz. lekcyjna)
Anatomia radiologiczna przekrojów CBCT (2 godz. lekcyjne)
Semiotyka radiologiczna – wstęp do interpretacji radiologicznej CBCT (2 godziny lekcyjne)
CBCT w implantologii (2 godz. lekcyjne)

Dzień 2
CBCT w endodoncji (2 godz. lekcyjne)
CBCT w ortodoncji i chirurgii ortognatycznej (2 godz. lekcyjne)
CBCT w diagnostyce ssż (1 godz. lekcyjna)
CBCT w periodontologii (1 godz. lekcyjna)
Inne zastosowania CBCT (2 godz. lekcyjna)

Termin: 14-15.01.2021 r. (łącznie 15 godzin)
Koszt kursu: 650 zł
Prowadzący:
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska (UM w Lublinie),
 • dr hab. n. med. Tomasz Kulczyk (UM w Poznaniu)


Zgłoszenia na kurs na załączonym formularzu proszę przesłać na adres: agata.wlodarczyk1@umlub.pl
Kursy dokształcające dla stomatologów
FOTOGRGAFIA STOMATOLOGICZNA

Fotografia obecna jest w coraz większej ilości dziedzin naszego życia. Fotografujemy naszą rodzinę, zwierzęta, uwieczniamy piękne widoki podczas podróży po całym świecie. Powoli nie wyobrażamy sobie życia bez fotografii.

Aparat fotograficzny coraz częściej jest jednym z elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych. Dzięki rozwojowi technologii każdy lekarz jest w stanie dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania wyraźnych zdjęć pacjenta. Na rynku znajduje się wiele zestawów przygotowanych specjalnie do fotografii stomatologicznej. Dobrej jakości zdjęcia mogą wiele zmienić w pracy lekarza stomatologa i wprowadzić ją na wyższy poziom.

Fotografia stomatologiczna może być przydatna w wielu aspektach pracy lekarza dentysty. Dokumentacja fotograficzna ułatwia rozmowę z pacjentem. Dzięki niej zdecydowanie łatwiej jest wytłumaczyć pacjentowi plan leczenia, skutki nieprawidłowych zabiegów higienizacyjnych czy etapy planowanej rehabilitacji stomatologicznej. „Cyfrowy uśmiech” (Digital Smile Design – DSD) wymaga wykonania kilku powtarzalnych fotografii pacjenta, dzięki czemu możemy w łatwy sposób zaprojektować i pokazać pacjentowi na ekranie komputera jak będzie wyglądał jego uśmiech i jak wpłynie on na estetykę twarzy po leczeniu. Ciągle rozwijająca się telemedycyna również korzysta ze zdjęć, dzięki którym konsultacje z innymi lekarzami/specjalistami są zdecydowanie prostsze. Dokumentacja medyczna zawierająca fotografie wykonane przed przeprowadzonym leczeniem oraz po zakończeniu terapii może być przydatna w sprawach sądowych jako dowód na prawidłowe prowadzenie rehabilitacji. W dobie wielkiej popularności mediów społecznościowych zdjęcia mogą zostać wykorzystane jako wizytówka gabinetów, zastępując tradycyjną reklamę. Jednak fotografie mogą być również wykorzystane jako ocena własnych umiejętności praktycznych. Porównując fotografie podobnych zabiegów wykonanych w różnych okresach czasu, każdy lekarz dentysta może ocenić, czy jego prace zmieniają się na uzupełnienia coraz lepszej jakości. Fotografia znalazła swoje miejsce także w nauce – nie wyobrażamy już sobie podręczników czy artykułów bez zdjęć. Znacznie łatwiej można pokazać studentom i innym lekarzom np. objawy choroby na fotografii niż tylko za pomocą opisu słownego.

Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie niezbędnej podstawowej wiedzy na temat sposobów wykonywania poprawnych zdjęć wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych w gabinecie stomatologicznym, ale także wykorzystanie praktyczne zdobytej wiedzy. Dzięki niewielkim grupom szkoleniowym każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania pełnej fotograficznej dokumentacji wewnątrzustnej oraz zewnątrzustnej pacjenta, a także zdjęć produktowych oraz artystycznych portretów przydatnych do promocji swojego gabinetu.

Każdy uczestnik będzie mógł posługiwać się podczas warsztatów dwoma zestawami do fotografii: opartymi o aparat typu lustrzanka i bezlusterkowiec. Umożliwi to zapoznanie się uczestników z różnicami pomiędzy tymi typami aparatów i łatwej będzie podjąć decyzję jaki sprzęt kupić do swojego gabinetu.
Kursy dokształcające dla stomatologów
Część teoretyczna:
 • podstawy fotografii (wyjaśnienie pojęć kadr, ekspozycja, przysłona i wiele innych.)
 • dobór sprzętu do fotografii stomatologicznej (pokazanie zalet i wad różnego typu sprzętu fotograficznego)
 • dodatkowe akcesoria wykorzystywane w fotografii stomatologicznej i jak je prawidłowo wykorzystać (lusterka, retraktory, kontrastory)
 • podstawowe zasady wykonywania fotografii wewnątrzustnej w stomatologii (dobór parametrów wykonywania zdjęć, technika zdjęć, wskazówki jak radzić sobie w trudnych sytuacjach)
 • przykłady wykorzystania różnego rodzaju oświetlenia i omówienie jego wpływu na końcowy efekt fotografii
Część praktyczna:
Wykonanie przez każdego uczestnika serii podstawowych fotografii wewnątrzustnych:
 • zwarcie od przodu,
 • pozycja spoczynkowa żuchwy od przodu,
 • powierzchnia żująca zębów górnych i dolnych,
 • zdjęcie boczne strona prawa i lewa
z wykorzystaniem różnych typów aparatów.
Wykonanie zdjęć zewnątrzustnych z wykorzystaniem różnych źródeł światła:
 • lampa pierścieniowa,
 • lampa dwupalnikowa,
 • oświetlenie studyjne
Wykonanie zdjęć produktowych:
 • prace protetyczne,
 • aparaty ortodontyczne poza jamą ustną,
 • zdjęcia reklamujące gabinet/klinikę,
 • portrety artystyczne.

Kurs przeznaczony dla osób związanych ze stomatologią

Termin:
 • 12-13.06.2021 r.
 • 25-26.09.2021 r.
Koszt kursu: 1200 zł
Przygotowanie i prowadzenie kursu: dr n. med. Leszek Szalewski

Zgłoszenia na kurs na załączonym formularzu proszę przesłać na adres: agata.wlodarczyk1@umlub.pl

źródło: Agata Mełgieś-Włodarczyk, Centrum Kształcenia Podyplomowego
zdjęcie 2 i 3: zdjęcia zrobione podczas kursów w ramach projektu MedIQ odbywających się w salach CSM,
źródło zdjęć: dr Leszek Szalewski, Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego
opracowała: Kasia Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie