Informator uniwersytecki

Blask
NSZZ Pracowników UM
Dodatkowe świadczenia, integracja, konkursy i burze mózgów podczas wspólnych dyskusji? NSZZ Pracowników UM – dla kogo jest i czym się zajmuje opowiedział nam dr hab. Paweł Miotła – przewodniczący związku.
CZYM JEST NSZZ PRACOWNIKÓW UM? NSZZ Pracowników UM reprezentuje zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również osoby zatrudnione w ramach struktur administracyjnych naszej uczelni. Pozwala to na uzyskanie szerokiego spojrzenia na różnego rodzaju problemy w codziennej pracy, z jakimi spotykają się osoby zrzeszone w naszym związku. Ponadto dzięki tak różnorodnej reprezentacji możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju aktywności umożliwiających integrację naszego środowiska. W ostatnich miesiącach zarząd związku spotyka się nawet kilka razy w miesiącu, żeby być na bieżąco z codziennymi wyzwaniami przed jakimi staje nasza społeczność akademicka.
SZYBKI START
W ciągu pierwszych dni funkcjonowania nowego zarządu udało nam się stworzyć stronę oraz profil na Facebooku, w obrębie którego informujemy o tym, co się dzieje w naszych strukturach, ale również o bieżących oraz nadchodzących wydarzeniach towarzysko-kulturalnych organizowanych przez naszą organizację. To jest nasz wspólny związek, dlatego liczymy również na realizację pomysłów naszych związkowców. W ramach zamkniętego forum na naszym FB mamy możliwość wymiany różnych pomysłów w tym zakresie.
NSZZ Pracowników UM
NIE TYLKO PRACA
Wprawdzie „covidowa” zawierucha uniemożliwia nam chwilowo realizację niektórych projektów, ale nie poddajemy się i uruchomiliśmy dwa konkursy w trakcie ostatnich „koronowakacji”,których szczegóły można poznać na facebookowej Grupie Związkowej. Przeprowadziliśmy również szybką i niezwykle skuteczną zbiórkę charytatywną w ramach akcji "Szlachetna paczka". Z tego miejsca dziękujemy za udział osób zaangażowanych.

NOWE PROJEKTY
Obecnie pracujemy nad stworzeniem projektu stricte akademickiego, w ramach którego będziemy mogli pomóc naszym związkowcom na różnych etapach przygotowywania badań naukowych, w tym również pisania finalnej publikacji w języku angielskim. Myślimy, że część osób zrzeszonych w naszych strukturach chętnie skorzysta z możliwości w tym zakresie.
KONTAKT
Wszystkich chętnych do wstąpienia do NSZZ Pracowników UM zapraszamy do kontaktu:
tel. 81 448-79-15
email: nszzpracownikow@umlub.pl albo barbarajelen@umlub.pl
Profil FB
strona NSZZ Pracowników UM

autor: dr hab. n. med. Paweł Miotła, Przewodniczący NZSS Pracowników UM
redakcja: Kasia Flor, Sekcja Organizacyjno – Informacyjna

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie