Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Psychoonkologia

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w szczególności do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, personelu medycznego.

Głównym przedmiotowym założeniem studiów podyplomowych Psychoonkologia realizowanych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wsparcia, diagnozy, pomocy psychoonkologicznej osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu.

Studia mają charakter praktyczny, dlatego główny nacisk położono na:

 • umiejętności analizy wielowymiarowego funkcjonowania osoby i jej rodziny w sytuacji choroby,
 • zidentyfikowanie zasobów wpierających proces leczenia,
 • opis doświadczeń osoby w procesie choroby i zdrowienia,
 • interpretację uzyskanego materiału empirycznego.
W ramach studiów będą realizowane warsztaty superwizyjne, pozwalające na pogłębienie swoich kompetencji w budowaniu relacji z pacjentem oraz praktyki kliniczne, dające szansę na doskonalenie warsztatu diagnostyczno-interwencyjnego.

STUDIA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO.

baner reklamy studiów, kobieta w chustce na głowie podaje

Z uwagi na objęcie patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego studia mogą stanowić etap w rozwoju ścieżki kwalifikacji rynkowej:

 1. „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog” dla osób, które:
  1. ukończyły jednolite studia magisterskie z psychologii,
  2. uzyskały dyplom studiów I stopnia z psychologii (licencjacki) i jednocześnie dyplom ukończenia studiów II stopnia z psychologii (magisterski),
  3. ukończyły studia medyczne i uzyskały specjalizację w zakresie psychiatrii.
 1. Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia” dla osób posiadających wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna na poziomie 6 PRK).

Szczegółowe informacje na stronie www.umlub.pl w zakładce oferta edukacyjna/Centrum Kształcenia Podyplomowego
tel. (+48) 81 448 51 23
email: ewa.pawlikowska@umlub.pl


źródło: Centrum Kształcenia Podyplomowego

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie