Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021

Rozmowa o STN

Na pewno znacie Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) z jego licznych działań i akcji. Może kiedyś zsatanawialiście się nad wsąpieniem w jego kręgi? Dzisiaj macie okazję dowiedzieć się nieco więcej. Zapraszamy do rozmowy z Dziekan Wydziału Lekarskiego panią prof. dr hab. Haliną Lach, opiekunem STN oraz Danutą Krasowską i Mikołajem Margasem, Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącym Zarządu STN.Czy łatwo jest godzić obowiązki jako Dziekan Wydziału Lekarskiego i jednocześnie opiekuna tak prężnie działającej organizacji jaką jest STN? 

prof. Halina Lach: Jak się okazuje, w praktyce nie jest to takie trudne. Zarząd STN to grupa bardzo zaangażowanych, młodych ludzi, którzy z ogromną pasją realizują swoje zadania i zamierzenia w sferze STN. Stąd też praca z nimi to ogromna przyjemność, to oni nadają kierunek działalności STN. To oni inicjują nowe pomysły i ukierunkowują cele studenckich kół naukowych. A opiekun tylko pomaga im w tych realizacjach, wspiera ich, wskazując właściwe kierunki działań. Jest współautorem organizacji corocznych konferencji organizowanych przez STN naszej Alma Mater. Zatem nawet jeśli czasem wymaga to dużego nakładu pracy, to zawsze jest to miłe wyzwanie, którego nie traktuję jako ciężki obowiązek, ale jako wielką radość, że mogę współpracować z taką grupą młodych osób. I mimo, że Zarząd STN co jakiś czas zmienia się, gdyż studenci kończą studia i odchodzą, to jak dotąd zawsze z ogromną przyjemnością udawało się współpracować z kolejnymi młodymi studentami, z kolejnymi Zarządami. Ja funkcję opiekuna STN traktuję jako zaszczyt, a do tego przyjemność współpracy ze wspaniałymi młodymi ludźmi. To sprawia, że połączenie tej funkcji z obowiązkami Dziekana Wydziału Lekarskiego nie jest wielką trudnością.

prof. Halina Lach siedzi przy biurku w gabinecie

Jak STN radzi sobie ze swoimi działaniami w tym roku akademickim? Czy potrzebne były zmiany planów i funkcjonowania na ten rok? Jak udało się z tego wybrnąć? Co udało się zrealizować? 

H.L.: Ten rok dla nas wszystkich jest niezwykle trudny. Szalejąca pandemia zdestabilizowała życie całego świata, wielu społeczeństw, także społeczności akademickich. Mam wrażenie, że nasz Uniwersytet zupełnie nieźle radzi sobie w tych ciężkich warunkach. STN funkcjonuje podobnie jak w poprzednich latach. Udało się, jak co roku, zorganizować kolejną edycję, już siódmą Lublin International Medical Congress. Co prawda, odbyła się ona w formie on-line, jak wszystkie duże wydarzenia naukowe w dobie pandemii, ale jej organizacja ani przez moment nie była zagrożona. Z resztą ani ja ani nikt z Zarządu STN nawet nie dopuszczał myśli, że to wydarzenie mogłoby się nie odbyć. Odmienne warunki realizacji wymagały na pewno ogromnego nakładu pracy, ale dla nikogo nie było to na tyle trudnym wyzwaniem, któremu nie można byłoby podołać. Wydaje się, że 7th Lublin International Medical Congress zakończyła się wielkim sukcesem. Do prezentacji ustnych zakwalifikowano rekordową liczbę doniesień. Zorganizowano 21 sesji naukowych. Członkami zespołów oceniających w poszczególnych sesjach byli nauczyciele akademiccy naszego Uniwersytetu, wśród nich wielu profesorów, samodzielni pracownicy naukowi, kierownicy Kliniki, Katedr i Zakładów, którzy z wielką radością przyjęli ten obowiązek. 

Z innych zadań, które są realizowane w obecnym roku akademickim należy opracowanie mapy konferencji naukowych oraz projekt wprowadzenia konkursu mini-grantów - studenckich projektów naukowych finansowanych ze środków Uniwersytetu Medycznego. To nowe wyzwanie, którego autorem jest obecny Zarząd. Stworzy on wielu studentom możliwość realizacji swoich pasji naukowych. 

Ponadto, w tym trudnym okresie realizowane są bieżące zadania STN wynikające z działalności statutowej oraz rozwiązywane są bieżące problemy funkcjonowania studenckich kół naukowych.

Danutę Krasowska, STN

Danuta Krasowska: Dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu Opiekuna STN i Władz Uczelni w trudnej sytuacji epidemicznej STN konsekwentnie realizuje swoje zadania w obszarach działalności poszczególnych Studenckich Kół Naukowych. Obecnie zostało zarejestrowanych 113 SKNów. Członkowie SKN biorą aktywny udział w webinarach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach. Studenci początkowo uczą się i w dalszym etapie szlifują swój warsztat badawczy, przygotowując prace poglądowe, oryginalne, prezentacje przypadków na różne konferencje, które w dobie pandemii organizowane są on-line. Warto podkreślić, że w roku 2020 studenci w ramach działalności naukowej wypracowali dla naszej Alma Mater IF równy 126,151

Mikołaj Margas: Czas pandemii, pomimo wszelkich utrudnień i niedogodności pozwolił nam na częstsze spotkania (internetowe) zarówno z Władzami Uczelni, jak i w ramach Zarządu STN. Pierwszym ogromnym wyzwaniem było dla nas przeprowadzenie Konferencji „Lublin International Medical Congress” (LIMC) w formie online, z której jako Zarząd jesteśmy niesamowicie dumni. Było to, poniekąd wymyślenie konferencji na nowo i na pewno wiele z tych rozwiązań będziemy chcieli wdrożyć w przyszłości np. w formie konferencji hybrydowej. Rejestracja Studenckich Kół Naukowych również wymagała od nas zachowania wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych i to zadanie także przebiegło bardzo sprawnie. Jednakże, nie udało nam się przeprowadzić prezentacji naszego Towarzystwa dla Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, co staramy się nadrobić w trakcie roku akademickiego przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Niemniej jednak uważam, że z całym Zarządem, z ogromną pomocą ze strony Pani Opiekun STN oraz wsparciem ze strony Władz Uczelni zrealizowaliśmy wiele nowych pomysłów, których efektem jest promocja działalności naukowej studentów. Jednym z takich osiągnięć jest uruchomienie projektu „Minigranty Studenckie”, na który niebawem zostanie ogłoszony konkurs.

Mikołaj z STN

Jak to jest być członkiem STNu? Co zyskujemy? Jakie obowiązki na siebie bierzemy?  

H.L.: O to chyba najlepiej zapytać studentów, członków STN. Wg. mnie, to możliwość realizacji pasji badawczych jeszcze w okresie studiów, nauka umiejętności współpracy naukowej, działania w grupie. STN stwarza także możliwość współdziałania w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym. 

D.K.: Członkostwo w STN to możliwość spełniania wielu pasji, przede wszystkim pasji do nauki. Uczymy się przygotowywania prezentacji na konferencje, część z nas bierze aktywny udział w badaniach naukowych w laboratoriach, przez co poznajemy tajniki pracy laboratoryjnej. Dzięki naszym mentorom mamy możliwość rozwoju naukowego, analizowania danych, projektowania nowych prac badawczych, naukowych dyskusji i budowaniu przyjaźni. Drugim ważnym elementem pracy w STN jest możliwość zdobywania nowych kompetencji z zakresu szeroko pojętej organizacji – od spraw wewnętrznych, regulaminów, tworzenia inicjatyw proedukacyjnych, warsztatów, webinarów, przez projekty i konkursy naukowe, aż po organizowanie wydarzeń naukowych na wielką skalę. Przykładem tego jest organizowana przez nas corocznie międzynarodowa konferencja Lublin International Medical Congress, na którą w minionym roku zarejestrowało się blisko 1200 osób z całego świata. Wszystko to odbywa się w miłej atmosferze pracy w grupie osób ambitnych, kompetentnych, pełnych entuzjazmu i wsparcia.

M.M.: Dla mnie członkostwo w STN oznacza przede wszystkim możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach zawodowych i życiowych, a nabycie kolejnych kompetencji bez wątpienia zaowocuje w przyszłości. Ilość przyjętych obowiązków zależy oczywiście od zaangażowania danego studenta, ale trzeba liczyć się z cyklicznymi spotkaniami, pracą w długoterminowych projektach i goniącymi terminami raportowania zadań. Większość naszych działań i pomysłów to złożony proces wymagający długiej pracy i zaangażowania całego zespołu. Liczy się sumienność, innowacja, komunikacja i umiejętność pracy w zespole. Wszelkie projekty uświadamiają studentowi wiele aspektów prawnych i organizacyjnych, co zdecydowanie zaliczyłbym do nadrzędnych wartości bycia członkiem naszego Towarzystwa. Organizacja cyklicznej Konferencji, jaką jest Lublin International Medical Congress (LIMC), również umożliwia uzyskanie nowych umiejętności i doświadczeń. Ze względu na międzynarodowy charakter Konferencji i jej liczebność możliwy jest kontakt z dużą ilością osób w krótkim czasie, co uczy szybkiego podejmowania decyzji w celu rozwiązania problemów i koordynacji wielu działań organizacyjnych jednocześnie. W mojej ocenie członkostwo w STN to dla każdego studenta możliwość zetknięcia się z szeroko pojętym środowiskiem medycznym — zdecydowanie polecam!

zarząd STN

Dokąd zmierza STN, jakie są plany, pomysły i ambicje na najbliższe miesiące, lata? 

H.L.: STN Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podobnie jak dotąd, zamierza kontynuować kierunek działalności naukowej. Jest przecież organizacją, której głównym zadaniem jest rozwój działalności naukowo-badawczej studentów. Niewątpliwie nowatorskim planem jest wprowadzenie wspomnianego już konkursu mini-grantów, ale również nowe zasady oceny studenckich kół naukowych ze swojej działalności, gdzie główna uwaga będzie koncentrowała się na osiągnięciach naukowo-badawczych oraz działalności publikacyjnej. 

D.K.: Niezmiennie tworzymy i realizujemy nowe pomysły związane z upowszechnianiem nauki, zarówno w gronie studentów naszej uczelni, jak i poza nim. W najbliższych latach chcemy skupić się na rozwoju i promocji towarzystwa STN zarówno w obrębie social mediów, jak również poprzez akcje skierowane do obecnych czy potencjalnych studentów wśród uczniów szkół średnich. Ponadto w kwestii pielęgnowania potencjału naszych młodych naukowców, oprócz wspominanych mini grantów przygotowujemy również projekt pozwalający na współpracę naukową z najwybitniejszymi naukowcami naszej uczelni w postaci tzw. spotów badawczych, na temat których być może już niedługo będziemy mogli udzielić więcej informacji. Po ogromnym sukcesie zeszłorocznej odsłony konferencji Lublin International Medical Congress również nie zamierzamy spoczywać na laurach, a będziemy starać się w kolejnych edycjach osiągać nową, jeszcze wyższą jakość dla naszych uczestników i partnerów. 

M.M.: Od początku roku wraz z niesamowitym zespołem osiągnęliśmy już część zaplanowanych celów. Uruchomiliśmy nasz profil w serwisie Instagram, na naszym fanpage w serwisie Facebook praktyczne codziennie ukazują się treści związane z nauką i działalnością studentów na naszym Uniwersytecie.  Moim zdaniem jednym z ważniejszych projektów dla ogólnej społeczności studentów naszego Uniwersytetu jest ułatwienie dostępu do wiadomości na temat wszystkich Studenckich Kół Naukowych. W tym celu poprosiliśmy przewodniczących kół o stworzenie krótkich opisów działalności każdego SKN, które następnie umieścimy na stronie internetowej naszego Towarzystwa stn.umlub.pl Mamy nadzieję, że ułatwi to każdemu studentowi „znalezienie czegoś dla siebie” i umożliwi rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w konkretnym obszarze nauki. Oczywiście projekt ten dopiero co wystartował, ale już widać pierwsze efekty naszej pracy.

W najbliższym czasie chcemy skupić się na tym, aby każdy student naszego Uniwersytetu wiedział, czym zajmuje się STN, w jakich sprawach możemy pomóc. Planujemy realizację spotkań z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy opowiedzieliby o swojej pracy i możliwościach rozwoju na uczelni. W przyszłym roku oczywiście będziemy chcieli zrealizować kolejną, już 8 edycję Lublin International Medical Congress. Sytuacja związana z pandemią niesie wiele ograniczeń, ale również pozwala na odkrywanie coraz to nowszych, niestandardowych rozwiązań. Jestem przekonany, że otwarte umysły studentów już dzisiaj mają wiele pomysłów, a ich zaprezentowanie dokona się w najbliższej przyszłości dla dobra i rozwoju nas wszystkich.

Zajrzyjcie do STNu:
Strona: stn.umlub.pl
Facebook: facebook.com/stnlublin
Instagram: @stn_umlub

Katarzyna Flor, Sekcja Organizacyjno-Informacyjna
zdjęcie nr 1 - prof. dr hab. Halina Lach
zdjęcie nr 2 - Danuta Krasowska
zdjęcie nr 3 - Mikołaj Margas
zdjęcie nr 4 - członkowie Zarządu STN

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie