Informator uniwersytecki

numer 004
luty 2021
1

Ratownictwo Medyczne – nadchodzące zmiany

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w najbliższym czasie na kierunku Ratownictwo Medyczne? Jakie niespodzianki czekają studentów? – rozmowa z dr Magdaleną Prylińską, koordynatorką kierunku.

 

Czy może Pani opowiedzieć o programie studiów na ratownictwie medycznym? Czym wyróżnia się na tle innych uczelni medycznych?

Program studiów dla ratowników medycznych oparty jest na standardach kształcenia. Cykl studiów trwa 3 lata – 6 semestrów. To, co wyróżnia kształcenie na naszej Uczelni to kilka nowych pomysłów, które zostały zaplanowane w planie i programie studiów od przyszłego roku akademickiego.

Wprowadziliśmy nowe przedmioty:

  • PARM – psychospołeczne aspekty w ratownictwie medycznym. Przedmiot ma na celu nauczenie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi napotykanymi w zawodzie ratownika medycznego. Przedmiot będzie prowadzony w oparciu o procedury medyczne, które może wykonywać ratownik medyczny w połączeniu np. z nieudanym postępowaniem. Zajęcia będą prowadzone przez aktywnych zawodowo ratowników medycznych i psychologów.
  • Zintegrowane Medyczne Czynności Ratunkowe – przedmiot ma na celu pokazanie studentom, w jaki sposób wygląda współpraca z innymi osobami wykonującymi zawody medyczne. Zajęcia będą prowadzone razem z kierunkiem lekarskim. Będą to symulacje związane z pracą w SOR i na innych oddziałach szpitalnych.
  • Ratownictwo zintegrowane/Ratownictwo specjalistyczne – są to przedmioty, które pokazują studentom współpracę z innymi podmiotami działającymi w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego organizują symulację zdarzenia masowego z udziałem straży pożarnej, wojska i policji. Studenci mogą przekonać się, jak trudna jest praca w sytuacji, gdzie jest duża liczba poszkodowanych, wysoki poziom stresu itp.
boje i koła ratunkowe

Zauważyliśmy również, że wśród studentów Ratownictwa Medycznego jest silna potrzeba „pracy” w zwodzie właściwie od początku studiów. Studenci bardzo chętnie udzielają się w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, które przed pandemią organizowaliśmy bardzo często dla szkół podstawowych i średnich. Wychodząc na przeciw ich potrzebom postanowiliśmy umożliwić studentom zdobycie certyfikatów już w trakcie studiów. W porozumieniu ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego wprowadziliśmy w ramach kształcenia treści programowe z zakresu kursu uprawniającego do zdobycia tytułu ratownika wodnego. Sam egzamin będzie indywidualną decyzją każdego studenta, aczkolwiek treści teoretyczne, jak i praktyczna nauka na pływalni będzie w zakresie zajęć prowadzonych na Uczelni. Pozwoli to studentom na podjęcie pracy zarobkowej, jako ratownicy wodni i zdobywanie doświadczenia zawodowego, które w przypadku ratownictwa medycznego jest niezwykle ważne. Dodatkowo w kolejnym roku studiów studenci będą mieli przedmiot: Kwalifikowana pierwsza pomoc – przedmiot w założeniu będzie miał formę 66 godzinnego kursu, który pozwoli na podejście do egzaminu i uzyskanie tytułu Ratownika. Sam egzamin będzie również indywidualną decyzją studenta. Kurs KPP daje studentom możliwość pracy podczas np. zabezpieczenia medycznego imprez masowych i w dalszym ciągu zdobywanie doświadczenia w zawodzie.

Wiadomo, że nauka i technologia rozwijają się w dużym tempie. Jak ten fakt wykorzystuje na swoją korzyść ratownictwo?

Technologia i nauka rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie bardzo dużo mówi się o wprowadzeniu do Zespołów Ratownictwa Medycznego USG. Chcemy, aby nasi studenci byli na to gotowi. Wprowadziliśmy przedmioty: Radiologia oraz USG, które będą dawały możliwość zapoznania się z nowymi metodami pracy w ZRM.

Ilu kandydatów co roku przyjmuj się na ratownictwo? Ilu z nich faktycznie kończy studia i zostaje ratownikami?

Co roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie przyjmuje 50 kandydatów chcących uzyskać tytuł ratownika medycznego. Faktycznie kończy studia około 30. Znacząca większość naszych absolwentów od razu rozpoczyna pracę w Systemie. Cieszy nas to ogromnie, że możemy w pracy zawodowej spotykać się później z naszymi studentami.  Na razie nie jest planowane zwiększenie liczby miejsc, ale mamy nadzieję, że kandydatów będzie przybywać i to się zmieni.

akcja ratownicza

Co może Pani powiedzieć o studentach ratownictwa? Jakie cechy ich wyróżniają? Jakie wskazówki chciałaby Pani im przekazać?

Studenci ratownictwa medycznego to przede wszystkim odważne i pełne empatii osoby, które są zmotywowane i chętne do pomocy. Jest to specyficzna grupa studentów wyróżniająca się pośród pozostałych studentów kierunków medycznych. Jako studenci są zawsze bardzo dociekliwi i chcą wiedzieć, jak najwięcej. Pewnie dlatego, że czują, jaka odpowiedzialność spoczywa na nich tuż po zakończeniu studiów. Jako grupa społeczna to chyba jedyna społeczność akademicka, która jest tak bardzo zintegrowana. Na pewno ułatwia to fakt, że nie są liczną grupą w porównaniu do studentów innych kierunków.

Zawód ratownika medycznego, tak bardzo niedoceniony w Polsce nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Oby było ono jeszcze większe.

A studentom chciałabym powiedzieć, że jesteśmy z Was dumni! Do zobaczenia w pracy zawodowej!

zdjęcie miniaturki artykułu: Agnieszka Wrońska, Biuro Promocji
zdjęcie 2: Olga Matosiuk, Biuro Promocji

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie