numer 005
marzec 2021
1

Nowe logo AZS!

obrady komisji

W marcu tego roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na projekt graficzny logo Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Do udziału w Konkursie nadesłano łącznie 34 prace, z czego 20 niestety nie spełniło warunków formalnych.

Komisja obradująca w składzie:
JM prof. dr hab. Wojciech Załuska, Rektor UM, prof. dr hab. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, prof. dr hab. Piotr Gawda, dr Agnieszka Kotwica, mgr Anna Gosik, mgr Magdalena Staśkiewicz, mgr Monika Jarczyk oraz przedstawiciele Uczelnianego Klubu AZS i Samorządu Studentów: pani Maria Stępień i pan Adrian Kuś wyłoniła najlepszą pracę, której autorem jest pan Bartłomiej Lis.

Podczas oceny prac Komisja wzięła pod uwagę atrakcyjność wizualną i estetyczną, nawiązanie do tradycji AZS oraz łatwość zastosowania logo we wszelkiego rodzaju materiałach promocyjnych wykonanych przy pomocy różnych technik, również z zastosowaniem powiększeń i pomniejszeń logo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zaś zwycięzcy serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonym projektem.
nowe logo Klubu AZS

Opis autora:
Projekt powstał z myślą o tradycji i zachowaniu spójności w identyfikacji wizualnej uniwersytetu. Gryf AZS – logo liczące sobie niemal 100 lat (świętuje okrągłą rocznicę powstania w przyszłym roku) - został wpisany w okrąg sygnetu Uniwersytetu Medycznego. Gryf zastąpił Orła na jego miejscu. Stosowanie w logo okrągłego kształtu jest świadomym zabiegiem zawodowych projektantów, mającym na celu wywołanie pozytywnych emocji – analogicznie kwadrat kojarzy się ze stabilnością, a trójkąt z siłą, nauką, rozwojem. 

Logo zaprojektowałem w trzech wersjach kolorystycznych: granatowej – nawiązującej do koloru z logo Uniwersytetu, zielonej – nawiązującej do barw AZS oraz czarnej – neutralnej i eleganckiej.

Jeszcze raz gratulujemy i wyczekujemy członków klubu w nowym ologowaniu!

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie