numer 005
marzec 2021

Polish School of Medicine Memorial Fund

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Polish School of Medicine Memorial Fund.

Polish School of Medicine Memorial Fund
 wspiera prężnie rozwijający się program stypendialny, który umożliwia wybranym kandydatom podjęcie dalszych studiów lub badań w University of Edinburgh Medical School i powiązanych instytucjach.

W przypadku naukowców podejmujących naukę lub studia podyplomowe w Edynburgu nagroda zwykle składa się z diety dziennej płatnej w okresie od 1 do 12 miesięcy, w zależności od długości kursu/programu badawczego.

university of Edinburgh logo

Program jest otwarty dla polskich naukowców, którzy:

  • są na wczesnym etapie kariery (zwykle w ciągu 10 lat od ukończenia studiów medycznych - odpowiednik MB ChB),
  • pracują w polskich akademiach medycznych/uniwersytetach i instytutach badawczych,
  • Doskonale znają język angielski,
  • Zaangażowani są w dalszy rozwój wiedzy medycznej w Polsce.

Oczekiwaniem i intencją założycieli programu stypendialnego Polish School of Medicine Memorial Fund jest to, aby wybrani kandydaci powrócili do swoich jednostek/wydziałów w Polsce i wykorzystali zdobyte umiejętności do dalszego doskonalenia i rozwoju polskiej medycyny. Tym samym będzie to sprzyjać powiązaniom akademickim między polskimi uniwersytetami medycznymi i instytutami badawczymi, a Uniwersytetem w Edynburgu.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/21
Wnioski kandydatów, którzy chcą ubiegać się o roczny program studiów magisterskich/magisterskich w ramach badań oferowanych na Uniwersytecie w Edynburgu lub studiów magisterskich na odległość, będą rozpatrywane pod warunkiem, że posiadają pełne wsparcie Kierownika Kliniki i władz Uniwersytetu Medycznego. Należy je przesłać za pośrednictwem linku do formularza.

Termin nadsyłania wniosków upływa 6 czerwca 2021 r. 

Szczegóły programu na stronie: Polish School of Medicine Memorial Found Scholarships - The University of Edinburgh oraz w załączniku.

 

Koordynatorzy stypendium:

dr Maria Długołęcka-Graham MBE
Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh 
e-mail: PSMscourse@ed.ac.uk 

prof. Błażej Męczekalski
Poznań Polish School of Medicine Coordinator 
email: blazejmeczekalski@yahoo.com

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie