numer 006
kwiecień 2021

Nowi profesorowie w grupie dydaktycznej

Rada ds. Kształcenia UM w Lublinie 12 lutego 2021 r. pozytywnie zaopiniowała zmianę stanowiska łącznie 3 nauczycielek akademickich na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych. Poznajmy je trochę bliżej.
nowe profesor w grupie dydaktycznej

dr hab. n. o zdr. Anna Beata Pacian
Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ

Przedmiot którego uczę: 
Zdrowie Publiczne, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Lubię przekazywać swoją wiedzę i umiejętności studentom oraz mam satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej. W nauczaniu pasjonuje mnie ciągłe pogłębianie wiedzy.

Studentów lubię za...
Lubię studentów za ich kreatywność i zaangażowanie w wykonywanie zleconych zadań. Praca ze studentami jest dla mnie wielką przyjemnością.

dr n. med. Grażyna Stadnicka
Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Przedmiot którego uczę:

  • Techniki położnicze i prowadzenie porodu, 
  • Podstawy opieki położniczej, 
  • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: Opieka okołoporodowa,
  • Wielokulturowość w opiece nad kobietą,
  • Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej. 

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?

W nauczaniu pasjonuje mnie przekazywanie wiedzy i umiejętności  związanych z wykonywaniem zawodu położnej. Współczesny student jest bardzo dociekliwy, zaangażowany w zdobywanie profesjonalnych umiejętności, kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów. Motywuje mnie to, do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych, poszukiwania nowych metod nauczania i form realizacji zajęć w taki sposób, aby student był aktywnym ich uczestnikiem i był usatysfakcjonowany ze współpracy z nauczycielem. 

Studentów lubię za…
Studentów lubię za ich sumienność, bezpośredniość w kontakcie, szczerość, świeżość spojrzenia na otaczającą  rzeczywistość, energię do podejmowania nowych wyzwań oraz empatię podczas pracy z pacjentami.

dr n. farm. Maria Zuń
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej

Przedmiot którego uczę:

  • Technologia postaci leku - III, IV, V rok farmacji
  • Farmacja praktyczna - V rok farmacji, 
  • Praktyki zawodowe po III, IV i na VI roku farmacji
  • Receptura kosmetyczna - II rok I stopnia kosmetologii,  
  • Receptura preparatów kosmetycznych - I rok II stopnia kosmetologii

Dlaczego dydaktyka - co mnie pasjonuje w nauczaniu?
Uczenie umiejętności praktycznych  oraz przygotowanie do zawodu jest procesem długotrwałym ale w pełni pasjonującym . Daje mi możliwość spojrzenia na młodego człowieka, który się stopniowo rozwija, kształtuje swoją świadomość  a potem sprawdza się w środowisku zawodowym i społecznym. 

Studentów lubię za...
Studentów lubię bo są otwarci, chętni wiedzy, interesujący i kreatywni. Praca ze studentami sprawia mi wiele przyjemności i daje mi prawdziwą satysfakcję.

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie