numer 006
kwiecień 2021

3 słowa o sobie - Adam Majewski

dr n. farm. Adam Majewski
Kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego

Czym zajmuję się w swojej jednostce:
Do moich zadań jako kierownika Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego należy m.in. planowanie, właściwe organizowanie oraz koordynowanie pracy całej jednostki. Zajmujemy się obsługą administracyjną szeroko rozumianego procesu dydaktycznego poprzez współpracę z jednostkami administracji centralnej, kadrą nauczycieli akademickich, jak również wspomagamy wiele innych procesów mających miejsce na wydziale. Specyfika wszelkich spraw i problemów wymaga aktywnego zaangażowania, a to, w dużym stopniu wpływa na jakość świadczonej pracy. Metody wykorzystywane w celu sprawnego zarządzania dziekanatem najlepiej i najszybciej weryfikują studenci, którzy w sposób otwarty wyrażają swoje opinie o pracy naszej jednostki.

Adam Majewski

Z czym przychodzą do mnie studenci a z czym nauczyciele:
Celem naszej pracy jest zapewnienie kompetentnej obsługi podczas całego toku studiów, przy uwzględnieniu wszelkich praw i ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Istotne jest, aby proces ten przebiegał sprawnie, przy zachowaniu wysokich standardów mających zawsze na uwadze indywidualne podejście do wielu różnych spraw, z którymi zwracają się do nas zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni.

Za co lubię swoją pracę:
Za możliwość harmonijnej współpracy z Władzami Wydziału oraz Uczelni zarówno obecnej, jak i poprzednich kadencji, funkcjonowanie w zgranym, kreatywnym i dynamicznym zespole, przyjazną atmosferę, partnerskie relacje oparte na szacunku i wzajemnym zrozumieniu, które powodują, że pracownicy chętnie podejmują różne inicjatywy, chcą podnosić swoje kwalifikacje oraz mają poczucie wpływu na kształtowanie uczelnianej rzeczywistości. To wszystko przekłada się na utożsamianie się z wydziałem oraz uczelnią i znajduje odzwierciedlenie w procesie jakości obsługi naszych interesantów.

W wolnym czasie...
Każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną, poświęcać się czwórce pociech. Lubię rodzinne podróże, zarówno letnie, jak i zimowe, przy okazji, których rozwijam swoje pasje fotograficzne, a gdy mam chwilę dla siebie poznaję nowe technologie informatyczne.

Jako absolwent Prawa od początku pracy na stanowisku kierownika Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. Jestem również żywo zainteresowany problemami prawnymi nurtującymi farmaceutów, szczególnie w aspekcie realizacji współczesnych wyzwań, jakie stoją przed nimi w ochronie zdrowia. Z tego obszaru, pomimo iż nie wynika to z zakresu moich obowiązków, przygotowałem rozprawę doktorską dotyczącą powyższych zagadnień, która uzyskała bardzo pozytywne recenzje i została obroniona z wyróżnieniem. Starałem się tym samym przekazać potrzebną wiedzę na temat faktycznego miejsca farmaceuty i apteki w systemie ochrony zdrowia, ale też uświadomić jak wiele jeszcze należy uczynić zarówno w regulacjach prawnych, jak też organizacyjnych, aby rzeczywiste możliwości środowiska farmaceutów były w sposób należyty wykorzystane dla dobra ogółu społeczeństwa.

Znajdziecie mnie:
Collegium Universum
ul. dra W. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel. 81 448 70 02
e-mail: adam.majewski@umlub.pl 

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie