numer 006
kwiecień 2021

UZKZ podsumowanie pracy

Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalengo, dalej regularnie spotyka się, by stawiać czoła bieżącym wyzwaniom kształcenia zdalnego na naszej uczelni. Przygotowaliśmy krótkie i schmatyczne podsumowanie pracy zespołu od stycznia 2021 roku aż do teraz. Jest to tylko część działań jakie były podjęte w tym roku.

STYCZEŃ

 • Uruchomiono system szczepień, koordynatorem którego został Tomasz Legieć. Studenci otrzymali informacje dotyczące zapisów oraz punktów szczepień w PSK1 i PSK4.
 • Ustalono budżet dla poszczególnych jednostek, powiększony do 1,5 mln zł z 1 mln zł - budżet objął wydatki związane z infrastrukturą sieciową.
 • Przekazano oszczędności na zakupy inwestycyjne.
 • Rozpoczęto pracę nad filmami na platformie CMET.
 • Ruszyły przygotowania do LEW w ramach seminariów LEK i LDEK od drugiego roku.
 • Na stronie UML pojawiła się informacja dotycząca egzaminów zdalnych.
 • Dziekan Drop rozważył szkolenie z programów niszowych dotyczących statystyki.
 • Zapowiedziano udostępnienie instruktażowych filmów dla studentów w CSM.
 • Studenci otrzymali informację dotyczącą konfiguracji skrzynek studenckich w wersji mobilnej.
 • Zadecydowano o weryfikacji sposobu zaliczenia praktyk na podstawie wolontariatu.
 • Przedłużono ważność haseł z 30 do 180 dni.
 • Prodziekan dr hab. Katarzyna Drabko postanowiła o raportowaniu zajęć zdalnych.

 

LUTY

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie wziął udział w Polskiej Platformie Medycznej służącej do wymiany naukowej pomiędzy pracownikami uczelni.
 • Egzaminy przeprowadzane zdalnie przebiegły pomyślnie.
 • Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres zapowiedział chęć dążenia do egzaminów stacjonarnych, a także zmiany zaplanowane na przyszły rok akademicki - pokrycie ferii zimowych z przerwą międzysemestralną; wniósł także postulat do studentów o zaplanowanie dni rektorskich na rok 2021/2022.
 • W związku z ewaluacją zajęć zdalnych ustalono, że ok. 2% liczby godzin musi zostać zaraportowanych i sprawdzonych, między innymi pod kątem reakcji na skargi oraz pochwały od studentów.
 • Powstały plany tabeli z punktacją, natomiast ewaluacja miała być zrealizowana w jednostce, by ułatwić wszystkim dostęp do dokumentów i asystentów.
 • W systemie CREF pojawiły się anglojęzyczne nazwy jednostek i wydziałów.
 • Została podana również data gotowości sylabusów na rok akademicki 2021/2022. Wśród rekomendacji pojawiła się literatura, liczba pytań egzaminacyjnych oraz określenie form zaliczenia i poprawki. W przypadku aktualizacji sylabusów z wcześniejszych cykli kształcenia, aktualizacja nie mogła objąć zmian form zaliczenia.
 • Prodziekan dr hab. Paweł Miotła zarekomendował sposoby na temat bezpiecznego przesyłania linków, natomiast Marcin Rusinek miał przygotować instrukcję obsługi platformy Zoom dla hosta.
 • Wyrażono zgodę na temat zaliczenia praktyk „do przodu” oraz zarchiwizowano nagrania z egzaminów flagowych.
 • Prorektor prof. Kamil Torres przedstawił plan organizacji łączonych kolegiów dziekańskich z Uniwersytetami Medycznymi w Poznaniu i Wrocławiu, aby zbudować zrównoważoną koncepcję edukacji medycznej. W związku z tym każdy sektor miał za zadanie przygotować fiszki z planem lub założeniami na najbliższe cztery lata wraz z diagnozą potrzeb.
 • Ankietyzacja dotycząca oceny nauczyciela ruszyła również wśród studentów anglojęzycznych, w celach testów raportów poszczególne wydziały także miały do uzupełnienia pięć formularzy.
 • Zapowiedziano trzy różne kursy ze statystyki.
 • Dziekan prof. Jarogniew Łuszczki wraz z Prodziekanem dr hab. Bartłomiejem Dropem zajęli się opracowaniem regulaminu na temat zasad dotyczących studentów z aparatami słuchowymi uczestniczącymi w egzaminach CMET.

 

MARZEC

 • Zadecydowano o kupnie niezbędnego i nietypowego sprzętu po wcześniejszym rozeznaniu na rynku - zamówiono 100 laptopów oraz 100 komputerów stacjonarnych.
 • UZKZ jednogłośnie zadecydowało o skierowaniu wniosku do JMR w sprawie przekazania niewykorzystanych przez Patomorfologię tabletów do egzaminów flagowych.
 • Plan na rok akademicki 2021/2022 powinien być gotowy do końca czerwca, natomiast do końca lipca powinny zostać zaplanowane wszystkie egzaminy flagowe.
 • Wdrożono różne formy zdalnego kształcenia, a szkolenia przebiegły pomyślnie.
 • Opinie studentów na temat zdalnego nauczania zostały przesłane do UZKZ, natomiast szkolenia dla pracowników dotyczące technicznej aktywizacji studentów i możliwości poprawy seminariów wciąż były w fazie przygotowawczej.
 • Postanowiono o zainstalowaniu pięciu access pointów w USD.
 • W drugim kwartale działalności Uniwersyteckiej Pomocy Psychologicznej zauważono wzrost ilości zgłoszeń, co stało się problematyczne - dwóch psychologów miało po 30 konsultacji, natomiast psychiatra 10, natomiast na jednego pacjenta przypadały tylko trzy wizyty. W związku z zaistniałą sytuacją pojawił się pomysł na utworzenie poradni dla studentów, a także zatrudnienie trzeciego psychologa.
 • Padł pomysł wprowadzenia ankiet z oceną studentów przez nauczycieli.
 • Odbyły się dwa szkolenia z obsługi SONAR - na pierwszym obecnych było 80 osób, natomiast na drugim około 30 osób.
 • W planach pojawiła się realizacja kolejnych szkoleń z platformy MS Teams oraz chęć sporządzenia notatki dotyczącej wprowadzania danych bezpośrednio do systemu czy skanowania dokumentów.
 • W szatni CSM w związku z tłokiem przeorganizowano pracę szatni oraz ustanowiono dodatkowe miejsca do przebierania. Do kontroli sytuacji w holu  na parterze CSM zostali przydzieleni pracownicy techniczni, a siedzenia zostały odpowiednio oklejone, aby zachowywany był dystans.
 • Anglojęzyczni studenci zostali poproszeni o zrealizowanie wakacyjnych praktyk na terenie Poski, na co wolontariat wyraził gotowość.
 • Studenci piątego roku chcący przystąpić do LEK do 15 lipca powinni zrealizować praktyki.

 

KWIECIEŃ

 • Zakupiono licencje Zoom w liczbie 150 aktualne do 21 października 2021 roku.
 • Prorektorzy prof. Kamil Torres i dr hab. Marek Sawicki podpisali pismo dotyczące stratyfikacji w sprawie studentów kierowanych na zajęcia do jednostek klinicznych.
 • Omówiono proponowane przez Prodziekana dr hab. Bartłomieja Dropa szkolenia i zaplanowano, że będą one dotyczyć programów Statistica, R-Studio oraz Graph Pad.
 • Omówiono projekt „Curriculum jednostki organizacyjnej” i zaplanowano stworzenie repozytorium.
 • Pojawiła się oferta stworzenia tutorialu do programu SONAR,.
 • Rozpoczęto pracę nad automatyzacją zaświadczeń.
 • Szpital dziecięcy został podłączony do sieci Eduroam.
 • Odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania tabletów z Zakładu Patomorfologii i postanowiono o udostępnieniu serwera i uruchomieniu access pointów, a także o przeprowadzaniu testów do końca czerwca.
 • Od początku roku w akcji szczepienia studentów zaszczepiło się już 3425 osób, w tym 506 studentów zagranicznych oraz 2919 studentów polskich. Od 30 marca rozpoczęły się zapisy na szczepienia przez formularz. Polscy studenci otrzymywali szczepionki w PSK4, natomiast anglojęzyczni w USD. PSK4 postanowiło o otwarciu nowego punktu szczepień mającego przyjmować nawet do 100 studentów dziennie. Studenci zaszczepieni z innej puli powinni informować Uniwersytet Medyczny o fakcie zaszczepienia, by zwolnić miejsce dla innych oczekujących.
 • Postanowiono o wykonywaniu kwalifikacji szczepień również przez studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego, oraz przez studentów 3 roku I stopnia pielęgniarstwa.
 • Zadecydowano o rozszerzeniu składu pomocy psychologicznej poprzez zatrudnienie jeszcze jednego psychologa.
 • Powstał plan skupienia informacji na temat rozproszonych działań organizacji studenckich.
 • Pojawił się zamiar utworzenia kalendarza działań oraz plan ogłoszenia konkursu na całościowy program wsparcia studentów.
 • Wielu ze studentów zgłosiło potrzebę anonimowej konsultacji oraz wsparcia ze strony osoby, która nie prowadzi zajęć.
 • Do wyposażenia CSM zakupiono 150 tabletów
 • Postanowiono o rozbudowie sieci, aby swobodnie móc przeprowadzić egzaminy CMET.
 • Zadecydowano o kupnie podstawowych fantomów do badań do klinik ginekologicznych oraz dwóch laptopów.
 • Zatwierdzono numerację kursów.


opracowała: Aleksandra Kaźmierczak

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie