numer 007
maj-czerwiec 2021
4

Dostępy testowe do medycznych źródeł elektronicznych

Przypominamy, że poprzez stronę Biblioteki Głównej www.biblioteka.umlub.pl —> Aktualności, można korzystać z (udostępnianych przez wydawców bezpłatnie do testów) różnych źródeł naukowych i dydaktycznych. 

Dostępy testowe dla pracowników i studentów trwają co najmniej 30 dni i umożliwiają poznanie nowych i niedostępnych na co dzień baz danych i kolekcji e-książek i e-czasopism, głównie medycznych. Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony Biblioteki i korzystania z oferty testów, a także do przesyłania swoich opinii na ich temat. Wysokie statystyki wykorzystania, a także pozytywne rekomendacje użytkowników (można przesyłać je na adres: renata.birska@umlub.pl) są argumentem za wykupieniem dostępu dla pracowników i studentów Uczelni. (Testowane źródła, podobnie jak wszystkie licencjonowane zasoby informacji dostępne poprzez stronę www Biblioteki, wymagają skonfigurowania przeglądarki i zalogowania do serwera proxy, zgodnie ze wskazówkami: http://www.biblioteka.umlub.pl/zasoby/zdalny-dostep).

rycina człowieka trzymającego smartfona. Napisz

Aktualnie można testować następujące źródła:
Do 23 czerwca 2021 r., od wydawnictwa Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins:

GIDEON 
GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network) jest bazą służącą do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych.  Jest  aktualizowana codziennie, w tym o  nt. COVID-19. Dostracza bieżących  informacji oraz wizualnch narzędzi do diagnozowania chorób i umożliwia śledzenie najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu chorób zakaźnych.

VisualDx Complete 
VisualDx® to baza, wspierająca decyzje kliniczne.  Umożliwia szybkie przeszukiwanie ponad 40000 obrazów objawów chorób lub wytycznych dotyczących terapii, postępowania terapeutycznego, pułapek diagnostycznych i nie tylko - pomagając użytkownikom w tworzeniu diagnozowania różnicowego w celu rozpoznania jednostki chorobowej. Użytkownicy mogą wprowadzać specyficzne dla pacjenta symptomy, aby budować niestandardową diagnozę różnicową podczas wywiadu z pacjentem, w celu dokładniejszego i bardziej świadomego podejmowania decyzji terapeutycznych. Zawiera narzędzia do wizualizacji i uczenia się anatomii człowieka w 3D.

Health Library ,składającą się z 5 następujących kolekcji:

Medical Education - podstawowy zbiór treści dla studentów medycyny. Kolekcja oferuje 35 podstawowych podręczników, obejmujących kluczowe obszary badań - anatomię, patologię i biochemię. Uwzględniono również ponad 600 przypadków - co pozwala studentom na przejrzenie ich do egzaminu lub wykorzystanie do przygotowania prezentacji. Pytania i odpowiedzi liczą 4800 pytań, aby utrwalić materiał i ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

Physical Therapy – pakiet zawiera 23 podstawowe podręczniki dla studentów i praktyków fizjoterapii – wraz z 350 filmami obejmującymi kontrolę motoryczną, kinezjologię, metody terapeutyczne i ocenę stanu pacjenta. Wśród książek w kolekcji znajdują się: – Motor Control, Musculoskeletal Assessment, Muscles: Testing and Function, with Posture and Pain.

Clerkship Colection - zestaw książek i materiałów multimedialnych przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz rezydentów. W kolekcji znajduje się między innymi seria książek Step-Up przygotowujących do egzaminów USMLE.

Pharmacy:

 • 25 podstawowych podręczników dla studentów i praktyków farmacji,
 • ponad 100 klipów wideo,
 • źródło idealne dla wykładowców, którzy zdecydowali się zaoferować zintegrowane podejście do edukacji farmaceutycznej - w ramach której naucza się wielu dyscyplin w ramach kursu,
 • książki stale aktualizowane o najbardziej aktualne wydanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie semantyczne ukierunkowane na kluczowe diagnozy.

Board Review Series - kolekcja, która ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy związanej z sytuacjami klinicznymi i koncentruje się na treściach, które studenci powinni znać na egzaminach , obejmując materiały wymagane na egzaminie USMLE Step 1. Kolekcja dostarcza treści w łatwym do przyswojenia formacie konspektu zawierającego pytania przeglądowe z towarzyszącymi odpowiedziami i szczegółowe wyjaśnienia, egzaminy z rozdziałów i kompleksowe badanie każdego tekstu, ilustracje, zdjęcia i tabele. Zawiera między innymi Fix: BRS Neuroanatomy.

Wydawnictwo Elsevier oferuje dostęp do COMPLETE ANATOMY, nowoczesnej platformy wspomagająca naukę anatomii. Jest dostępna w postaci aplikacji do pobrania i zainstalowania na różnych urządzeniach. Zapewnia między innymi:

 • interaktywny model ludzkiego ciała (na który składa się 17.000  trójwymiarowych struktur),
 • 1500 klinicznych filmów wideo,
 • zaawansowane technologie, w tym: bijące serce, ruchy mięśni i kości, przekroje, modele mikroanatomiczne,
 • narzędzia do edytowania modeli anatomicznych, dzięki którym można: przeprowadzić wirtualną sekcję narządów, symulować ból i zmiany patologiczne, dodawać etykiety i notatki, importować obrazy,
 • możliwość udostępniania wszystkich treści studentom, zarówno istniejących na platformie, jak i stworzonych przez wykładowcę,
 • możliwość tworzenia własnych zasobów, kursów  i wykładów,
 • zestaw gotowych kursów i wykładów,
 • testy i quizy.

Z bazy można korzystać przez 30 dni od aktywacji konta. Kody aktywacyjne przekazuje Biblioteka, pod adresem mailowym: udostepnianie@bg.umlub.pl (mail powinien wyjść z konta w domenie umlub).


tekst: Renata Birska, Dyrektor Biblioteki Głównej
grafika: Aleksandra Kozak, Biblioteka Główna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie