Informator uniwersytecki

Blask
Grant Fundacji NUTRICIA

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu badawczego pt.: „Analysis of screening tests, biochemical markers, and blood morphology markers in assessment of malnutrition in patients undergoing elective esophageal cancer surgery – single-center study”, na który dofinansowanie otrzymał lek. Paweł Kutnik, doktorant Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie. 

Grant przyznany został przez Fundację Nutricia w ramach konkursu skierowanego do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka. Projekt rozpoczął się 31 marca 2021 r., a jego zakończenie planowane jest na 30 września 2024 r.

Foto

Niedożywienie jest częstym, istotnym problemem klinicznym, który szacuje się, że dotyczy od 19% do 60% wszystkich pacjentów hospitalizowanych. W badaniu przeprowadzonym w SPSK 1 w Lublinie, ryzyko niedożywienia wykryto u 22,3% pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych. Pacjenci z chorobą nowotworową przełyku należą do grupy ryzyka niedożywienia przedoperacyjnego. Operacje u niedożywionych pacjentów wiążą się z kolei z częstszym występowaniem powikłań pooperacyjnych, przedłużonym czasem hospitalizacji i gorszym rokowaniem.

W badaniu wstępnym przeprowadzonym w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej udało się wykazać korelację między przedoperacyjną utratą masy ciała, a stężeniem ciał ketonowych. Kontynuacja badania w jednolitej populacji pacjentów pomoże potwierdzić wyniki wstępne.

Udowodnienie zależności pomiędzy stężeniem ciał ketonowych, a ryzykiem niedożywienia pozwoliłoby na identyfikację pacjentów, u których przedoperacyjna interwencja żywieniowa byłaby korzystna, poprawiając przy tym rokowanie pacjentów.

Opiekunem naukowym projektu jest Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Projekt badawczy finansowany przez Fundację NUTRICIA w ramach umowy nr RG 5/2020


autorzy:
lek. Paweł Kutnik
prof. dr hab. Mirosław Czuczwar

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie