Informator uniwersytecki

Blask

Stypendium Funduszu Powierniczego Boloz-Kulesza

Fundusz Powierniczy Boloz-Kulesza został założony kilka lat temu przez panią B.H. Kulesza i jej rodzinę ku czci śp. dr Władysława Kuleszy, który był absolwentem Polskiej Szkoły Medycznej. Środki na stypendia dla polskich lekarzy są udostępniane co roku.
Foto

Cele programu stypendialnego

Stypendium ma umożliwić odpowiednio doświadczonym i wykwalifikowanym młodym naukowcom medycznym:

 • podjęcie dalszych studiów lub badań w College of Medicine and Veterinary Medicine w Edynburgu
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju i wzbogacania polskiej medycyny oraz wnosić pozytywny wkład w opiekę zdrowotną polskiej społeczności.


Kto może się ubiegać:

 • absolwenci polskich uniwersytetów medycznych w Polsce (zwykle z kwalifikacjami medycznymi);
 • najlepiej osoby, które w ciągu 10 lat uzyskały Dyplom Lekarza (odpowiednik MB ChB);
 • osoby zaangażowane w rozwój badań i wiedzy specjalistycznej w swojej dziedzinie praktyki
 • osoby, które są jednym z głównych autorów co najmniej jednej publikacji naukowej
 • osoby z bardzo odpowiednią znajomością języka angielskiego (potwierdzoną wynikiem Band 7.0 lub wyższym na egzaminie IELTS lub jego odpowiednikiem w innym zewnętrznie potwierdzonym teście językowym akceptowanym przez College of Medicine). 


Termin składania wniosków:
godz. 17.00, czwartek 8 lipca 2021 r.

 

 

PROCEDURA APLIKACJI

 1. Zgłoszenia należy składać drogą mailową na adres dr Marii Długołęckiej-Graham (e-mail: maria.graham@ed.ac.uk) do godziny 17.00 w czwartek 8 lipca 2021 r.
 2. Wnioskodawcy powinni dostarczyć następujące dokumenty:
  • Aktualne CV. Powinno zawierać informacje o dotychczasowych rolach, obowiązkach i osiągnięciach, aby umożliwić komisji selekcyjnej ocenę wniosku. Lista zawierająca tylko podjęte stanowiska i daty im odpowiadające jest niedopuszczalna.
  • Zweryfikowaną kopię dyplomu medycznego/równoważnego;
  • Dowód znajomości języka angielskiego – zweryfikowana kopia odpowiedniego zewnętrznie zatwierdzonego certyfikatu (np. IELTS, TOEFL itp.) na określonym poziomie lub powyżej – patrz kryteria kwalifikacyjne;
  • Streszczenie publikacji, której wnioskodawcy są jednymi z głównych autorów;
  • Pismo potwierdzające, że mają wsparcie kierownika wydziału w podjęciu proponowanej działalności;
  • Osobiste oświadczenie zawierające:
   - krótkie wyjaśnienie, dlaczego chcieliby podjąć kurs/program studiów/program wizyt i jakie może to przynieść korzyści im osobiście i ich instytucji
   - potwierdzenie, że złoży raport ze swoich działań w ciągu 1 miesiąca od zakończenia wybranej przez siebie aktywności lub kursu.


W przypadku wnioskodawców, którzy chcą podjąć studia na odległość, które mogą trwać do 3 lat, wnioskodawcy muszą potwierdzić, że:

 • zapoznali się z informacjami internetowymi dotyczącymi kursu i że będą w stanie sprostać wymaganiom, które program nałoży na nich osobiście
 • obecnie nie studiują na wyższym stopniu w macierzystej uczelni i nie będą w ten sposób zaangażowani przez cały czas trwania kursu
 • przedstawią krótkie sprawozdanie cząstkowe na koniec każdego roku akademickiego oraz sprawozdanie końcowe z działalności naukowej w ciągu 1 miesiąca od ukończenia kursu i uzyskania zgody na ukończenie studiów;


Pytania należy kierować do:
dr Maria Długołęcka-Graham MBE
Polish School of Medicine Coordinator for The University of Edinburgh
Undergraduate College Office, College of Medicine & Veterinary Medicine
The University of Edinburgh, 2nd Floor, Chancellors Building 
49 Little France Crescent
Edinburgh EH16 4SB UK
e-mail: maria.graham@ed.ac.uk

© 2021 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie