numer 008
październik 2021
2

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

logo programu dostępność plus

W dniach 7-9 oraz 15-16 września 2021 r. odbył się cykl szkoleń dla pracowników UMLub wchodzących w skład grupy konsultacyjnej ds. dostępności, powołanej w celu realizacji projektu „Uczelnia przyjazna” - program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Poruszane były różne aspekt dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjnej i komunikacyjnej celem przeprowadzenia późniejszej ewaluacji procedur obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji będzie wymagało od Uczelni podjęcia szeregu działań zmierzających do poprawy obecnie funkcjonujących reguł i standardów.

Ze swojej strony, w Blasku niezwłocznie wprowadziliśmy najpilniejsze zmiany takie jak:

  • zmiana fontu oraz justowania - dla wiekszej czytelności tekstu
  • opisy zdjęć - niewidoczne dla wszystkich, ale dostepne z poziomu czytników stron
  • opisanie elementów graficznych strony w sposób dostepny cyfrowo
Dlasze ulepszenia będą wprowadzane stopniowo.

Michał Jałocha,
Katarzyna Flor
Sekcja Organizacyjno-Informacyjna

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie