numer 008
październik 2021
1

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 4 nowe konkursy na projekty badawcze - 22. edycję konkursu OPUS, 17. edycję konkursu SONATA, 3. edycję konkursu PRELUDIUM BIS oraz wszechstronny program dla zagranicznych naukowców POLONEZ BIS 1. 

Łączny budżet wszystkich czerech konkursów NCN wynosi aż 808 mln zł.

logo Narodowego Centrum Nauki w kolorze biało-czerwonym

Konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej. Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się także o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczym (OPUS LAP). W bieżącej edycji konkursu dostępny budżet to aż 500 mln zł. Wskaźnik sukcesu wniosków składanych w konkursach OPUS w latach 2011-2020 wyniósł 21%.

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W siedemnastej edycji konkursu SONATA młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 200 mln zł. Wskaźnik sukcesu wniosków składanych w konkursie w latach 2011-2020 wyniósł 18%.

W konkursie PRELUDIUM BIS 3 o finansowanie mogą się ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego. Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 3 wynosi 60 mln zł. Wskaźnik sukcesu wniosków składanych w konkursie w latach 2011-2020 wyniósł 18%.

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 to 48 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach upływa 15 grudnia 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o zgłoszenie się do Działu Wsparcia Grantowego. Pracownicy Działu są dostępni pod numerem 81 448 52 96 e-mail: granty@umlub.pl.

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie