numer 011
luty 2022
7

Najlepszy dydaktyk - prof. dr hab. n. chem. Ryszard Kocjan

Rozmowa z profesorem dr hab. n. chem. Ryszardem Kocjanem z Zakładu Chemii Analitycznej, który został jednym z najlepszych dydaktyków roku.
Prof. dr hab. n. chem. Ryszard Kocjan
Prof. dr hab. n. chem. Ryszard Kocjan
Jakie znaczenie ma dla Pana zostanie jednym z najlepszych dydaktyków Wydziału Farmaceutycznego?
Zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceutycznego prowadzę od początku mojej pracy w naszej Uczelni, to jest od 1-go lutego 1973-go roku, czyli przez prawie 49 lat. Dlatego obecna ocena studentów jest dla mnie bardzo ważna i bardzo Państwu studentom za nią dziękuję.

Jakich przedmiotów Pan naucza?
Tym przedmiotem jest Chemia Analityczna dla studentów Farmacji. Dodatkowo w niewielkim zakresie Analiza instrumentalna dla studentów Analityki Medycznej.

Jak ocenia Pan swoją pracę ze studentami?
Zawsze starałem się prowadzić te zajęcia optymalnie dobrze, biorąc przykład z moich poprzedników w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie z prof. dr hab. Edwardem Soczewińskim na czele. Trudno oceniać samego siebie, ale wydaje mi się, że jestem nauczycielem wymagającym od innych, ale również od siebie. Jednocześnie staram się być wyrozumiałym dla studentów w sytuacjach dla nich trudniejszych, nie znoszę jedynie kłamstwa i prób „ściągania” na sprawdzianach wiedzy. Lubię, cenię i szanuję wszystkich studentów, dlatego np. przez te wszystkie lata mojej pracy nigdy nie spóźniłem się nawet chwilowo na żadne zajęcia z nimi, chociaż przez wiele lat prowadziłem wykłady w poniedziałki o godzinie 8.00.

Co najbardziej lubi Pan w dydaktycznej części swojej pracy i jakie napotyka Pan trudności?
Chciałbym podkreślić, że w ogóle bardzo lubiłem i lubię swoją pracę, m.in. dlatego, że jest ona zróżnicowana, ponieważ składają się na nią 3 zasadnicze części: dydaktyczna, naukowa i organizacyjna. Praca w każdej z tych części dawała i daje mi dużo zadowolenia. W pracy dydaktycznej nie miałem w zasadzie żadnych trudności, niekiedy mamy jednak problemy ze studentami początkowo słabszymi, ale tym większa satysfakcja, jeżeli po zakończeniu zajęć z przedmiotu nie odstają oni zbytnio od tych najlepszych. Ostatnio pewne problemy mają związek z pandemią koronawirusa, mam jednak nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do prowadzenia zajęć laboratoryjnych w sposób zdalny.
Rozmawiała: Aleksandra Kaźmierczak
© 2022 Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie